czwartek, 1 czerwca, 2023

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Znasz polski w Chinach? Znajdziesz dobrą pracę

Znasz polski w Chinach? Znajdziesz dobrą pracę
Jeśli zna się język polski w Chinach, to z pewnością
znajdzie się dobrą pracę. Przekonani są o tym
studenci nowo otwartej polonistyki w Kantonie,
którzy liczą na zatrudnienie w biznesie czy
dyplomacji. Wielu z nich właśnie ta perspektywa
przekonała do studiów, które uchodzą za bardzo
ciężkie.
W godzinach zajęć w budynku czwartym Kantońskiego
Uniwersytetu Spraw Międzynarodowych (KUSM) panuje
gwar. Studenci chórem powtarzają po lektorach głoski w egzotycznych dla siebie językach
europejskich. W tym roku po raz pierwszy jest wśród nich również polski.
– Podoba mi się język polski, lubię jego brzmienie. Dlatego chcę się go uczyć i myślę, że to będą
fajne cztery lata – mówi PAP student pierwszego roku polonistyki, przedstawiający się jako Leszek.
Chociaż zajęcia zaczęły się zaledwie tydzień temu, wszyscy w grupie mają już polskie imiona.
Wśród 20 studentów jest tylko dwóch chłopaków.
Leszek nie wie jeszcze, co będzie robił po tych czterech latach, ale już teraz nie ma wątpliwości, że
dyplom z polonistyki zapewni mu dobrą pracę związaną z biznesem. Podobnego zdania są jego
koledzy z roku i wydaje się, że właśnie perspektywa łatwego znalezienia pracy była w przypadku
wielu z nich głównym powodem wyboru tego kierunku.
– Ten rynek będzie duży, dużo okazji do znalezienia pracy. Duże zapotrzebowanie, a mało
kandydatów – mówi PAP Lucyna, a jej koleżanki Jagoda i Karolina zgodnie przytakują. Bezrobocia
nie obawia się też Iwona, która po studiach chciałaby zostać dyplomatą.
O łatwości znalezienia pracy zapewnił świeżo upieczonych studentów rektor KUSM Zhong Weihe na
oficjalnym otwarciu instytutu polonistyki, powołując się na przeprowadzone przez uczelnię badania
rynku. Potwierdzają to również chińscy poloniści, którzy studia skończyli na Pekińskim
Uniwersytecie Języków Obcych (PUJO), gdzie polonistyka ma najdłuższą historię.
– Coraz łatwiej znaleźć pracę, jeśli się zna polski. Spośród moich kolegów i koleżanek (z roku),
prawie wszyscy znaleźli pracę, gdzie wymagano znajomości polskiego. Co istotne, znając polski
można znaleźć dobrą pracę, a nie jakąkolwiek pracę – mówi PAP Wiola, dziennikarka w polskiej
redakcji Chińskiego Radia Międzynarodowego (CRI) w Pekinie.
Zanim jednak nowi studenci polonistyki na KUSM będą mogli skorzystać z przewagi na rynku
pracy, czekają ich bardzo trudne studia – ostrzega dziewczyna. Problemy sprawia Chińczykom
przede wszystkim zawiła i zupełnie egzotyczna dla nich polska gramatyka. W mandaryńskim,
oficjalnym języku ChRL, nie występują m.in. rodzaje rzeczowników ani odmiany wyrazów przez
osoby, przypadki czy czasy. Nie stosuje się też właściwie rozróżnienia na liczbę pojedynczą i
mnogą.
Mimo trudności swój wybór, by studiować polonistykę, Wiola ocenia po latach jako właściwy.
Nie żałuje również Kamil Song, który po studiach na PUJO przeniósł się do Szanghaju. Pracuje tam
jako tłumacz i sekretarz w Chińsko-Polskim Towarzystwie Okrętowym (Chipolbrok), najstarszym
przedsiębiorstwie z udziałem kapitału zagranicznego w ChRL. Chociaż w ostatnich latach o pracę
dla absolwentów wyższych uczelni jest w Chinach generalnie coraz trudniej, Kamil znalazł swoją
bez kłopotu. – Praca nie jest bardzo ciężka. Pensja jest na średnim poziomie. Jestem zadowolony –
ocenia w rozmowie z PAP.
Niektórzy, jak Edyta, studiowali polski głównie ze względu na zamiłowanie. „W przyszłości chcę być
nauczycielem polskiego. Bardzo interesuję się językiem polskim” – mówi PAP dziewczyna, która nie
pracuje, gdyż po licencjacie została na uczelni, by kontynuować studia na poziomie magisterskim.
Dodaje jednak, że dorywczo tłumaczy od czasu do czasu podczas spotkań chińskich i polskich
przedsiębiorców, a stawki za tego typu tłumaczenia są wyższe niż w przypadku popularnych
języków, takich jak angielski.
Słynący z wysokiej jakości kursów językowych KUSM jest trzecią uczelnią wyższą w Chinach, i
pierwszą w południowej części kraju, która oferuje polski jako kierunek studiów. Dotychczas
polonistykę można było studiować tylko na dalekiej północy – w Pekinie i Harbinie. Lektoraty z
polskiego oferują ponadto uczelnie w Shenyangu i Zhaoqingu.
Polonistyka na KUSM będzie trwała cztery lata, czyli tyle, ile zwykle trwają w Chinach studia
licencjackie. W toku studiów każdy student spędzi przynajmniej rok na wymianie na jednej z
uczelni w Polsce. By uzyskać dyplom, każdy student będzie musiał napisać pracę licencjacką po
polsku.
Z Kantonu Andrzej Borowiak, Polska Agencja Prasowa

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...