wtorek, 24 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Zmiany w 500 plus! Projekt przyjęty

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych

innych ustaw, zakładający powierzenie procesu przyznawania i obsługi świadczenia Rodzina 500+

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Rząd chce zoptymalizować proces przyznawania i obsługi świadczenia wychowawczego w ramach programu

‘Rodzina 500+’. […] Główną zmianą będzie powierzenie obsługi programu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,

który dysponuje odpowiednimi zasobami oraz systemami informatycznymi. Ponadto zakłada się wykorzystanie

wyłącznie elektronicznych kanałów składania wniosków oraz wypłatę świadczeń jedynie w formie

bezgotówkowej” – czytamy w komunikacie.

Najistotniejsze rozwiązania, proponowane w projekcie:

Powierzono obsługę programu „Rodzina 500+” Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Zmieniono formę składania wniosku – możliwość składania wniosku jedynie przez internet.

Zmieniono sposób wypłaty świadczenia wychowawczego – możliwość wypłaty jedynie w formie bezgotówkowej

na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Odejście od wypłaty w formie gotówkowej.

Wypłata świadczeń wychowawczych w pełnej wysokości osobom, które dotychczas były pozbawione tego świadczenia

lub pobierały je w obniżonej wysokości.

Projektowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innym terminie.

W 2019 r. 65,8% wniosków złożono przez Internet, a w pierwszych czterech miesiącach 2021 r. – 84%. Ponad 98%

świadczeniobiorców otrzymuje świadczenia na rachunek bankowy.

Na świadczenie Rodzina+ zostało przekazanych już ponad 157 mld zł, ze świadczeń korzysta blisko 6,5 mln dzieci, podano także.

Czytaj także: WIDEO Tajemnica cen? Chcesz taniej, to nie kupuj drożej

ISBnews/gr

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...