niedziela, 29 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Zgłoś się! Bezpłatna kolej dla młodych Europejczyków

Unia Europejska udostępni bezpłatne bilety kolejowe 60 tys. Europejczyków w wieku od 18 do 20 lat w ramach inicjatywy DiscoverEU.
Zgłoszenia można składać od wtorku, 12 października, od godz. 12.00 do 26 października do godz. 12.00, na okres podróży w 2022 r.,
który będzie Europejskim Rokiem Młodzieży.

W ciągu ostatnich 18 miesięcy, w duchu prawdziwej solidarności, młodzi Europejczycy poświęcali cenne i decydujące momenty swojego
życia. Cieszę się, że Komisja umożliwia dzisiaj rozkwit mobilności, oferując 60 tys. biletów kolejowych. Do dalszego europejskiego
rozkwitu mobilności i zwiększania możliwości dodatkowo przyczynią się Erasmus+ oraz wiele innych inicjatyw przewidzianych na
2022 r. – Europejski Rok Młodzieży – powiedział wiceszef KE do spraw promowania europejskiego stylu życia Margaritis Schinas.

Udział w obecnej rundzie jest otwarty dla młodych Europejczyków urodzonych między 1 lipca 2001 r. a 31 grudnia 2003 r. Wyjątkowo
osoby, które mają obecnie 19 lub 20 lat, mogą składać wnioski po tym, jak odpowiadająca ich rocznikom runda konkursu została
przeniesiona ze względu na pandemię Covid-19.

Wybrani kandydaci mogą podróżować w okresie od marca 2022 r. do lutego 2023 r. przez okres do 30 dni. Ponieważ nie wiadomo, jak
rozwinie się sytuacja pandemiczna, wszyscy podróżni będą mogli dokonać elastycznych rezerwacji za pomocą nowego mobilnego biletu.
Data wyjazdu może zostać zmieniona do chwili odjazdu. Bilety mają jednoroczny okres ważności. Komisja zaleca wszystkim podróżującym
sprawdzenie potencjalnych ograniczeń podróży.

Do udziału w konkursie DiscoverEU zachęca się młodych ludzi o specjalnych potrzebach. Komisja udostępni im informacje i wskazówki
oraz pokryje koszty specjalnej pomocy związanej na przykład z osobą towarzyszącą czy psem.

Zwycięzcy mogą podróżować indywidualnie lub w grupie maksymalnie pięciu osób (wszyscy muszą być w wymaganym przedziale wiekowym).
Aby wspierać zrównoważone podróże – a tym samym Europejski Zielony Ład – uczestnicy DiscoverEU będą podróżować głównie koleją.
Jednak, aby dotrzeć do najodleglejszych i najtrudniej dostępnych zakątków UE, mogą skorzystać również z innych środków transportu,
takich jak autobus czy prom lub, w wyjątkowych przypadkach, samolot. Dzięki temu młodzi ludzie, którzy mieszkają na obszarach trudno
dostępnych lub na wyspach, także mogą wziąć udział w promocji.

Każdemu państwu członkowskiemu przydziela się pewną liczbę biletów, w zależności od liczby ludności w stosunku do całkowitej liczby
ludności Unii Europejskiej.

Komisja uruchomiła inicjatywę DiscoverEU w czerwcu 2018 r. na wniosek Parlamentu Europejskiego. Została ona formalnie włączona do
nowego programu Erasmus+ na lata 2021–2027.

W latach 2018–2019 350 tys. kandydatów ubiegało się o łącznie 70 tys. dostępnych biletów: 66 proc. kandydatów po raz pierwszy
wyjechało pociągiem poza swój kraj zamieszkania. Dla wielu z nich była to także pierwsza podróż bez rodziców lub innych dorosłych i większość
z nich wskazała, że stali się bardziej niezależni. Dzięki DiscoverEU mieli szansę lepiej zrozumieć inne kultury i europejską historię.
To doświadczenie pozwoliło im również udoskonalić znajomość języków obcych. Dwie trzecie spośród laureatów stwierdziło, że gdyby nie
DiscoverEU, nie byłoby ich stać na bilet – informuje KR.

Aby zgłosić się do udziału w konkursie, kwalifikujący się kandydaci muszą wypełnić test wielokrotnego wyboru sprawdzający ich ogólną
wiedzę o Unii Europejskiej i innych inicjatywach unijnych skierowanych do młodych ludzi. Dodatkowe pytanie zachęca ich do oszacowania,
ile osób ubiega się o udział w tej rundzie. Im odpowiedź będzie bardziej zbliżona do prawidłowej, tym więcej punktów uzyska kandydat.
Komisja będzie oferować bilety osobom zgodnie z ich pozycją w klasyfikacji aż do wyczerpania dostępnych biletów.

PAP/RO

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...