Zasady głosowania

Regulamin głosowania:
1.Każdy może oddać dziesięć głosów dziennie, po jednym na każdy utwór.  
2.Oddanie więcej niż jednego głosu na jedne utwór (dziennie) będzie uważane za nieważne.

3.Głosować można na stronie PLP PepeTV – PLP Głosowanie

https://pepe-tv.eu/top_30/

jak i na stronie PLP PepeTV – Teledyski PLP

https://pepe-tv.eu/category/teledyski-plp/

Głosujemy wpisując w polu pod klipem “Komentarz” dowolny tekst. ( Nie jest wymagane podawanie nazwiska czy adresu e-mail)

4.Poniedziałkowe notowanie PLP jest tworzone na podstawie głosów oddanych na stronie PepeTV

5.Głosy są liczone od Poniedziałku godziny 0:00 do niedzieli godziny 23:59

6. Można głosować na wszystkie utwory które znajdują się na stronie “Teledyski PLP” i PLP Notowania 

7.PepeTV zastrzega sobie prawo do zmian nadawania PLP
8.PepeTV zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w całym okresie trwania PLP
9.Regulamin jest dostępny w siedzibie PepeTV oraz na stronie www.pepetv.eu
10.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.