niedziela, 29 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Za 4 lata ma być 150 tys. punktów ładowania “elektryków”

W 2025 r. w Polsce będzie działać ok. 150 tys. punktów ładowania
aut elektrycznych – ocenia Polskie Stowarzyszenie
Paliw Alternatywnych. PSPA szacuje, że punktów ogólnodostępnych będzie
ok. 43 tys., a niepublicznych – między 90 a
115 tys.
W szacunkach, zawartych w raporcie “Polish EV Outlook 2021” PSPA uwzględniło
m.in. efekt potencjalnego wdrożenia
dotacji do budowy ogólnodostępnych i niepublicznych punktów ładowania
przewidzianych w najnowszym projekcie
rozporządzenia ministra klimatu, planowane zmiany legislacyjne w obszarze
Ustawy o elektromobilności, zapowiedziane
przez NFOŚiGW i kierowane do operatorów systemów dystrybucyjnych wsparcie
rozbudowy infrastruktury
elektorenergetycznej. Stowarzyszenie wzięło też pod uwagę najważniejsze
trendy rynkowe w zakresie zeroemisyjnego
transportu, w tym rozwój technologiczny w obszarze baterii, zwiększenie
gamy modeli i podaży aut na prąd oraz postępujące
zmiany nawyków konsumenckich.
Na razie ponad 1,6 tys. stacji ładowania
Według “Licznika elektromobilności, prowadzonego przez PSPA i Polski
Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, pod koniec
sierpnia 2021 r. kierowcy samochodów elektrycznych w Polsce mieli do
dyspozycji 1621 ogólnodostępnych stacji ładowania
z 3178 punktami. 31 proc. stanowiły szybkie stacje ładowania prądem
stałym (DC), a 69 proc. wolne ładowarki prądu
przemiennego.
“Przez ostatnie 12 miesięcy sieć ogólnodostępnych stacji ładowania
w Polsce powiększyła się o 30 proc. Co istotne, Polska
nadal posiada jeden z największych udziałów stacji DC w Europie” – podkreśla
kierownik Centrum Badań i Analiz PSPA Jan
Wiśniewski.
Jak wynika z najnowszej edycji “Polish EV Outlook” w ostatnim czasie
zdecydowanie – do 86 proc. wzrósł udział ładowarek
dostępnych odpłatnie. Odnotowano też wzrost udziału stacji funkcjonujących
w ramach sieci 10 wiodących operatorów.
Wynosi on już 57 proc. Liderem na krajowym rynku pozostaje GreenWay
Polska z 18,5 proc. udziałem. W pierwszej
dziesiątce znajdują się również PKN Orlen, Tauron, Revnet, EV+, PGE,
innogy, GO+EAuto oraz Energa.
Ładowarek przybywa, ale powoli
Dyrektor Zarządzający PSPA Maciej Mazur podkreśla, że w odniesieniu do
poprzedniej edycji raportu Stowarzyszenie
założyło w najbliższych latach wyraźnie wolniejsze tempo rozbudowy
infrastruktury ładowania, zarówno niepublicznej, jak i
publicznej. Wśród czynników spowalniających wymienia m.in. późniejsze
wprowadzenie dotacji do infrastruktury ładowania
ze środków NFOŚiGW, ponieważ polskie regulacje w tym zakresie wciąż
czekają na notyfikację ze strony Komisji
Europejskiej. Jak wskazał, dodatkowo rząd zrezygnował z dotacji do prywatnych
ładowarek w ramach programu “Mój Prąd”.
Autorzy wskazują, że z perspektywy operatorów ogólnodostępnej infrastruktury
ładowania kontrowersje budzą również inne
zmiany legislacyjne jak np. wejście w życie rozporządzenia ws. wysokości opłaty
za nadanie numeru EIPA, uznanie kodu
oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym. Niemniej jednak, planowana
nowelizacja Ustawy o elektromobilności
przyniesie również pozytywne skutki w postaci możliwości skrócenia – wciąż
najdłuższych w Europie – procedur
przyłączeniowych, czy też zoptymalizowanie relacji pomiędzy operatorem
ogólnodostępnej stacji ładowania a dostawcą
usługi ładowania – wskazuje PSPA.
– Kluczowym czynnikiem rynkowym wspierającym rozbudowę infrastruktury
ładowania w Polsce będzie zmiana struktury
nabywców samochodów z napędem elektrycznym. Wraz ze wzrostem liczby kierowców
nieposiadających dostępu do
prywatnych ładowarek będzie wzrastał popyt na usługi ładowania na stacjach
ogólnodostępnych. Jednak nie możemy mówić
o popularyzacji elektromobilności na szeroką skalę w perspektywie 2025 i 2030 r.,
jeżeli administracja rządowa już dzisiaj
nie zintensyfikuje działań mających na celu wsparcie tego sektora – dodaje Mazur.
Źródło: pr24.pl, PAP
AS

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...