piątek, 30 września, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Wzrost chińskiej gospodarki: Polska znaczącym partnerem handlowym

Inflacja w USA będzie rosnąć. Fed myśli nad zaostrzeniem polityki monetarnej
W pierwszym kwartale 2021 roku dodatnie saldo w obrotach ze strefą euro
zwiększyło się do 44,6 mld zł, tj. o 13,1 mld zł w porównaniu z rokiem poprzednim.
Natomiast deficyt w handlu z Chinami pogłębił się do 38,7 mld zł, tj. o 9,1 mld zł rok
do roku.’’Podczas gdy w eksporcie obserwowana jest tendencja do zwiększania się
udziału Niemiec i pozostałych krajów strefy euro, to w imporcie następuje
systematyczny wzrost znaczenia Chin i pozostałych gospodarek wschodzących
Dalekiego Wschodu. Udział krajów azjatyckich zwiększa się zarówno w imporcie
dóbr pośrednich, jak i produktów finalnych” – informuje NBP.
Według banku centralnego może to wskazywać na zwiększający się udział wartości
dodanej pochodzącej z Chin i pozostałych krajów azjatyckich w eksporcie i popycie
krajowym.
W tle emisja gazów cieplarnianych
Niedawna analiza trendów emisji wykazała, że zaledwie 25 dużych miast – prawie
wszystkie w Chinach – odpowiadało za ponad połowę gazów powodujących
ocieplenie klimatu, wypompowywanych przez próbę 167 ośrodków miejskich na
całym świecie. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, jednak emisje z miast w
najbogatszych częściach świata są nadal ogólnie wyższe niż te z ośrodków miejskich
w krajach rozwijających się, naukowcy stwierdzili w badaniu opublikowanym w
czasopiśmie Frontiers. W badaniu porównano emisje gazów cieplarnianych
zgłoszone przez 167 miast w 53 krajach i stwierdzono, że 23 chińskie miasta – wśród
nich Szanghaj, Pekin i Handan – wraz z Moskwą i Tokio stanowiły 52% całości.
Redukcja emisji może kosztować Europejczyków ponad bilion euro. Koszty
poniosą gospodarstwa domowe
Chiny są największym na świecie emitentem gazów cieplarnianych. W 2020 r.
zobowiązały się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla
do roku 2060 roku. Promują również stosowanie “rozwiązań opartych na naturze”,
takich jak ekspansja lasów, użytków zielonych i terenów podmokłych, a także
wykorzystanie energii z biomasy. Trzy lata temu Chiny zobowiązały się do
utrzymania jednej czwartej swoich ziem poza granicami rozwoju i zwiększenia
lesistości w ramach programu “ekologicznej czerwonej linii”.
W tym roku Chiny uruchomiły nowy pięcioletni plan rozwoju, w którym szukają
sposobów na zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, postęp w zakresie
zielonych technologii i oferują więcej ulg w podatku dochodowym od osób prawnych,
aby wspierać ochronę środowiska i ochronę przyrody.
– W ostatnich latach Chiny wzmocniły swoje standardy środowiskowe w kraju –
powiedział Morgan Gillespy, dyrektor w Koalicji Żywności i Użytkowania Gruntów,
globalnym sojuszu ekonomistów i naukowców. Jednak podobnie jak inne duże
gospodarki, Chiny generują poważne “międzynarodowe skutki środowiskowe”,
którymi należy się zająć, takie jak wylesianie w innych krajach związane z wysokim
popytem na towary żywnościowe, dodała.
Li Shuo, doradca polityczny w Greenpeace wezwał Chiny do skupienia się na
wzmocnieniu wdrażania nowych celów w zakresie bioróżnorodności, które mają
zostać uzgodnione na COP15. “COP w Kunming będzie oceniany nie tylko na
podstawie celów, które przyjmiemy, ale przede wszystkim tego, jak są one faktycznie
realizowane – to właśnie tam leży dziedzictwo Chin”.
PolskieRadio24.pl/ PAP/ Reuters/ mib

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...