czwartek, 7 lipca, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Wystawa “Kobiety w walce o niepodległość Polski”

„Kobiety w walce o niepodległość Polski” to tytuł wystawy, którą można obejrzeć przed Domem Polonii w Warszawie

Wicemarszałek senatu Maria Koc powiedziała Polskiemu Radiu, że wystawa jest hołdem dla polskich kobiet. – Były to działaczki społeczne, które działały w konspiracji, w organizacjach politycznych – podkreśliła Maria Koc. Zwróciła uwagę, że kobiety narażając się zaborcom prowadziły nauczanie historii i języka polskiego. Wicemarszałek Senatu doceniła także wkład kobiet w wychowanie patriotyczne.

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki podkreślił, ze jest dumny z faktu, iż prezentuje kraj, który jako pierwszy w Europie nadał kobietom prawa wyborcze. Przypomniał, że to prawo we Francji kobiety otrzymały dopiero w roku 1936. Natomiast w większości krajów europejskich prawo wyborcze przyznano kobietom dopiero po II wojnie światowej.

Pomysłodawca wystawy, przewodnicząca Ligi Kobiet Polskich Aldona Abamowicz zwróciła uwaga na współpracę tej organizacji z marszałkiem Józefem Piłsudskim w budowaniu niepodległości.

Działalność organizacji na 26 planszach

Na 26 planszach zaprezentowano działalność dwóch organizacji: Ligi Kobiet Galicji i Śląska Cieszyńskiego oraz Ligi Kobiet. Organizacje te liczyły łącznie 16 tysięcy członkiń. Kobiety działały w różnych zaborach i ściśle ze sobą współpracowały. W grudniu 1918 roku organizacje te zjednoczyły się w Lidze Kobiet. Zajmowała się ona pomocą dla sierot wojennych, budowaniem dla nich domów, sanatoriów, ochronek. Organizacja promowała także pracę zawodową kobiet, zajmowała się kampaniami prozdrowotnymi.

W ekspozycji wykorzystano ilustracje i kopie dokumentów między innymi ze zbiorów: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Poznaniu, Wojskowego Biura Historycznego oraz zbiorów prywatnych.

Wystawę będzie można obejrzeć do 22 października przed Domem Polonii na Krakowskim Przedmieściu. Zorganizowała ją Liga Kobiet Polskich we współpracy z Archiwum Akt Nowych oraz Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.

IAR/dad
Liga Kobiet Polskich, 1916.
Biblioteka Narodowa/POLONA

IAR/dad

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...