Wierszobranie III

0
255

 

 

29 kwietnia w restauracji Gdańskiej w Oberhausen odbyła się promocja trzeciego tomu antologii poezji polskiej pisanej w Niemczech pt. „wierszobranie”.

Na spotkanie przybyło 16 poetów z całych Niemiec, m.in. z Würzburga, Karlruhe, Viesbek, Mainz, Berlina oraz z NRW.

Licznie przybyła również publiczność, zainteresowana polską poezją, jazzem oraz sztuką. Prezentacji poezji towarzyszyła muzyka jazzowa w znakomitym wykonaniu grupy Darius Dudek Trio, oraz ballady Adama Powalli. Zaprezentowano także cykl 12 obrazów tzw.

Abstraktów,Hanny Langer z Viersen. Żaden z prezentowanych obrazów nie był malowany pędzlem.

Malarka farbę nakładała bezpośrednio palcami dłoni i stóp.

Prezentację znakomicie uzupełniały zdjęcia autorstwa Roberta Widery, które w różny sposób prezentowały „radość”.
Mottem trzeciego tomu było: „Radość, szczęście i coś jeszcze”. Prezentowani poeci zapraszani byli na, postawioną na scenie, ławkę, na której siedzieli prowadzący tę 4 godzinną imprezę: Lucyna Bystronska-Widera i Leonard Paszek.

Podczas krótkiej rozmowy wprowadzającej do poezji przepytywani byli o wartości, które są najważniejsze w ich życiu, o to co dodaliby „jeszcze” do radości i szczęścia.
„Gdańska”, w tę ostatnią niedzielę kwietnia żyła poezją, malarstwem i jazzem. Znakomicie, że muzy te znalazły tylu odbiorców.
PepeTV Telewizja Polonijna Na Świecie