czwartek, 9 lutego, 2023

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Wideokonferencja premiera z przewodniczącym Rady Europejskiej

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w wideokonferencji z Charlesem Michelem,

Przewodniczącym Rady Europejskiej. Rozmowa służyła przygotowaniu do posiedzenia Rady

Europejskiej w Brukseli, które odbędzie się 24-25 marca. W trakcie rozmowy szef rządu

podkreślał kluczowe elementy polskiego stanowiska: konieczność długoterminowego wsparcia

dla Ukrainy, potrzebę nałożenia dodatkowych sankcji na Rosję, kwestię cen energii i polityki

energetycznej UE w kontekście bieżącej sytuacji w Ukrainie oraz przeciwdziałanie dezinformacji.

Pomoc dla Ukrainy

Podczas wideokonferencji szef polskiego rządu oraz przewodniczący Rady Europejskiej

odnieśli się do obecnej sytuacji w Ukrainie, w tym położenia ludności cywilnej oraz uchodźców.

Omówione zostały  sposoby udzielania dalszego wsparcia przez Unię Europejską. W tym kontekście,

Polska podkreśla konieczność niezwłocznego rozpoczęcia prac nad planem odbudowy Ukrainy.

Premier Mateusz Morawiecki cały czas podkreśla konieczność dalszego objęcia sankcjami wszystkich

podmiotów, poprzez które Rosja finansuje wojnę. Ważnym obszarem tych działań jest

uniezależnienie się od rosyjskiej polityki energetycznej oraz jak największe ograniczenie importu ropy,

węgla i gazu, które stanowią podstawę jej gospodarki. Kluczowe jest całkowite odcięcie systemów

finansowych Rosji i Białorusi od SWIFT.

Działania polskiego rządu obejmują również perspektywę członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.

Nasz kraj postuluje możliwie szybkie rozpatrzenie wniosku przez Komisję Europejską, w celu

zarekomendowania Radzie Unii Europejskiej nadania Ukrainie statusu kraju kandydującego.

Działania na rzecz wzrostu gospodarczego

Wideokonferencja liderów była kontynuacją dyskusji podjętych w trakcie marcowego szczytu w Wersalu

 nt. wspierania inwestycji i wzrostu gospodarczego. Polska popiera działania na rzecz zniesienia barier

w funkcjonowaniu jednolitego rynku. Nasz rząd podkreśla potrzebę elastycznej interpretacji Paktu Stabilności

i Wzrostu. Umożliwi ona zwiększanie wydatków bieżących państw członkowskich, co ma bezpośredni związek

z agresją Rosji na Ukrainę. Finansowanie działań zapewnia schronienie oraz warunki do nowego życia

uchodźcom z Ukrainy. Działania te obejma również utrzymanie terytorialnej integralności całej Unii Europejskiej.

Unijną regułą powinno być specjalne traktowanie wydatków na obronność oraz pomoc dla uchodźców wojennych.

Europejski plan kryzysowy

Polska wnosi do Komisji Europejskiej o opracowanie planu kryzysowego obejmującego również działania

krótkoterminowe. Pozwoliłoby to uspokoić rynki, ograniczyć skokowy wzrostu cen i zminimalizować negatywny

wpływ na odbiorców indywidualnych. Dotychczasowe problemy na rynku energii związane są z bezpieczeństwem

energetycznym. Dodatkowo wzmacniają one negatywne skutki związane z dysfunkcjonalnością na rynku

EU ETS. Dlatego polski rząd podtrzymuje postulat jak najszybszego i całkowitego uwolnienia się od importu

surowców energetycznych z Rosji.

Zwiększenie bezpieczeństwa międzynarodowego

Rada Europejska przeprowadzi strategiczną debatę w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Zostanie poproszona

o przyjęcie Kompasu Strategicznego, czyli najnowszego procesu refleksji Unii Europejskiej na temat jej poziomu

ambicji i dalszych kierunków działań w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego. Nasz rząd zaznacza,

że wysiłki Wspólnoty zmierzające do rozwoju zdolności wojskowych powinny przyczyniać się do wzmacniania

bezpieczeństwa transatlantyckiego i potencjału obronnego całego sojuszu NATO. Polska podkreśla, że NATO i ONZ

są kluczowymi partnerami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i obrony.

Zródło https://www.gov.pl/web/premier/wideokonferencja-premiera-z-przewodniczacym-rady-europejskiej

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...