czwartek, 1 czerwca, 2023

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Weszły w życie przepisy o komorniczych e-licytacjach nieruchomości . Sprzedaż przez Internet

Od niedzieli zaczęły obowiązywać regulacje dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej
licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami
oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.
W nowych przepisach zastrzeżono, że przez rok od ich wejścia w życie “dokonanie wyboru sprzedaży nieruchomości
w drodze licytacji elektronicznej jest dopuszczalne, jeżeli ze względów technicznych, leżących po stronie
komornika sądowego, jest to możliwe”.

Proces informatyzacji wymiaru sprawiedliwości

Nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego dotyczącą m.in. tych kwestii uchwalono w końcu maja tego roku.
Większość nowelizacji – dotycząca procedur cywilnych – weszła w życie na początku lipca. Wyjątkiem były
właśnie przepisy odnoszące się do e-licytacji nieruchomości, dla których wyznaczono trzymiesięczną vacatio
legis. Dlatego formalnie weszły one w życie 19 września.

Według wiceministra e-licytacje obiektywizują i usprawniają działania komorników. System jest przygotowany i ruszy
terminowo. – Już licytacje elektroniczne ruchomości pokazały, iż było to oczekiwane narzędzie. Tym bardziej
oczekiwane są e-licytacje nieruchomości, bo każdy z nas słyszał o przypadkach nabywania na aukcjach komorniczych
nieruchomości tanio i korzystnie tylko dlatego, że było małe zainteresowanie – powiedział Michał Woś.

Sprzedaż na wniosek wierzyciela

Nowe przepisy przewidują, że sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej odbywa się na wniosek
wierzyciela i jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości
w drodze licytacji elektronicznej ma być zamieszczane na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej co najmniej
dwa tygodnie przed terminem licytacji. Ponadto wraz z obwieszczeniem zamieszcza się protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

“Komornik wyznacza licytację elektroniczną w taki sposób, aby zarówno termin rozpoczęcia, jak i zakończenia przetargu
przypadał pomiędzy godziną 9 a 14 w dni robocze” – przewidziano.

Czas trwania przetargu, to tydzień. Przetarg wygrywa licytant którego oferta była w chwili zakończenia przetargu
najwyższa. Postanowienie co do przybicia jest wydawane przez sąd w terminie tygodnia od dnia otrzymania od komornika
sądowego protokołu z przebiegu przetargu oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia przybicia.

Nie trzeba będzie iść do sądu

Obecna zmiana jest rozwinięciem dotychczasowego systemu elektronicznych licytacji. Wcześniej bowiem w serwisie KRK – elicytacje.
komornik.pl – prowadzone były elektroniczne licytacje ruchomości, na przykład samochodów. Przepisy dające taką możliwość
weszły w życie w 2017 r. Możliwe były już też e-licytacje nieruchomości, ale tylko w tzw. trybie uproszczonym – mogły one
dotyczyć niezabudowanych gruntów lub nieukończonych obiektów bez zezwolenia na użytkowanie.

– Zmiana zapewni dotarcie do szerszego kręgu zainteresowanych i ułatwi licytacje. Dostęp do portalu jest łatwiejszy,
niż śledzenie obwieszczeń na innych stronach, nie trzeba będzie nawet iść do sądu – ocenił rzecznik prasowy Izby
Komorniczej w Katowicach Piotr Sikorski.

Źródło: PR24.pl, PAP

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...