sobota, 28 stycznia, 2023

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

W styczniu poznamy termin wprowadzenia biometrycznych wiz na Białorusi.

W styczniu poznamy termin wprowadzenia biometrycznych wiz
na Białorusi.

Pod koniec stycznia poznamy nowy termin wprowadzenia biometrycznych wiz Schengen na Białorusi. Początkowo planowano, że będą one obowiązywały od 29 stycznia. MSZ zapewnia, że polskie placówki są przygotowane na zmiany.
Placówki konsularne wszystkich państw Unii Europejskiej na Białorusi, w tym Polski będą wydawały wyłącznie wizy biometryczne. Osoba podczas wnioskowania o wydanie wizy będzie zobowiązana do złożenia odcisków palców. Odciski pozostaną w Systemie Informacji Wizowej przez 5 lat. W uzasadnionych przypadkach każdy konsul kraju Schengen ma prawo wezwać zainteresowanego do ponownego złożenia danych biometrycznych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało PAP, że obecnie trwają prace w Komisji
Europejskiej nad wyznaczeniem nowego terminu wprowadzenia wiz biometrycznych, który
powinien być znany pod koniec stycznia. – Jednakże niezależnie od tego polskie urzędy konsularne akredytowane m.in. na Białorusi są przygotowane do wdrożenia nowych rozwiązań proceduralnych – zapewnia ministerstwo.

Według resortu polskie urzędy konsularne na Białorusi od 1 października 2014 roku zwiększyły odsetek wydawanych wielokrotnych wiz Schengen; ministerstwo przypomina, że wizy krajowe nie będą podlegać obowiązkowi biometrii, stanowią już ponad 1/3 wydanych wiz na Białorusi.

Ministerstwo uważa, że duże znaczenie w sprawnej obsłudze zainteresowanych wydaniem wizy obywateli Białorusi będzie miało wprowadzenie outsourcingu wizowego. W październiku ubiegłego roku udało się uzyskać od strony białoruskiej zgodę na jego wprowadzenie.

Obecnie toczą się prace nad przygotowaniem zamówienia publicznego na przyjmowanie wniosków wizowych na rzecz polskich urzędów konsularnych na Białorusi przez prywatne podmioty.
Następnie zostanie ogłoszony przetarg, który wyłoni usługodawcę zewnętrznego. Jednym z warunków będzie doświadczenie w tego rodzaju działalności i rejestracja przedsiębiorstwa na Białorusi.

Polska planuje uruchomienie 8 centrów outsourcingowych, które w założeniu mają odciążyć placówki konsularne; powstaną w Mińsku, Mohylewie, Homlu, Brześciu, Baranowiczach, Pińsku, Grodnie i Lidzie.

Obecnie Białorusini płacą za wizę Schengen 60 euro. Umowa z Białorusią zakłada, że firmy
prowadzące outsourcing będą mogły pobrać tzw. opłatę serwisową, ale nie większą niż 50 proc. opłaty wizowej.

Jak wynika z informacji PAP ze źródeł dyplomatycznych, system outsourcingowy może zacząć działać na Białorusi od kwietnia lub maja.

Polskie i schengeńskie wizy za pomocą prywatnych pośredników są już wydawane na Ukrainie i w Rosji. W 2013 roku na Białorusi polskie placówki wydały 342 tys. wiz; w 2014 roku ministerstwo szacuje wzrost o 15-20 procent. Ponad 50 proc. wiz Schengen wydawanych obywatelom Białorusi, wydają polscy konsulowie.

Tomasz Grodecki, Polska Agencja Prasowa

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...