środa, 5 października, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

W sierpniu stopa bezrobocia spadła. Dane GUS

Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 4,8 proc. wobec 4,9 proc. w lipcu – podał Główny Urząd Statystyczny. W sierpniu 2021 r. stopa ta wyniosła 5,8 proc.

Jak podał GUS liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu sierpnia 2022 r. wyniosła 806,9 tys. wobec 810,2 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 960,8 tys. przed rokiem. Natomiast liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 106,8 tys. w sierpniu 2022 r. wobec 103,5 tys. w lipcu br. i 95,4 tys. rok temu.

Jak wcześniej poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu br. wyniosła – według szacunków jej resortu – 4,9 proc., bez zmian wobec lipca. Ostatni raz w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych – 699 tys. – zarejestrowanych było w lipcu 1990 r.


Wzrost nowych zamówień

Nowe zamówienia w przemyśle w sierpniu 2022 r. wzrosły o 31,5 proc., a w ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,4 proc., podał także GUS.
Według GUS wartość nowych zamówień otrzymanych przez badane przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego w sierpniu br. była o 31,5 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku, w tym dla zamówień na eksport – o 36,3 proc. wyższa (wobec wzrostu odpowiednio przed miesiącem o ok. 30 proc. ogółem i ok. 29 proc. na eksport, a przed rokiem – o ok. 34 proc. ogółem i ok. 25 proc. na eksport).

“Nowe zamówienia wzrosły w skali roku we wszystkich badanych działach przetwórstwa przemysłowego, w tym najbardziej – w podmiotach specjalizujących się w produkcji odzieży (blisko trzykrotnie). W dużym stopniu zwiększyły się one również m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o ok. 59 proc. (przy czym w tym dziale rok wcześniej notowano ich spadek o ok. 21 proc.). Większy od przeciętnego w badanych przedsiębiorstwach był również wzrost wartości nowych zamówień m.in. w produkcji wyrobów z metali, chemikaliów i wyrobów chemicznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz wyrobów tekstylnychv” – podał GUS w komunikacie.

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.

Wydajność pracy

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-sierpień 2022 r. wzrosła w skali roku o 11,3 proc., przy zatrudnieniu wyższym o 1,4 proc. i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 11,5 proc.

➡ Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 4,8 proc. co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 punktu proc. Sytuacja na rynku pracy jest lepsza, niż wskazywały wcześniejsze prognozy.

Sprzedaż hurtowa i transport

Jak podaje GUS sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w sierpniu 2022 r. wzrosła o 39,3 proc. rdr, a mdm wzrosła o 4,7 proc. Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw hurtowych w sierpniu wzrosła o 41,8 proc. rdr, a mdm wzrosła o 6,6 proc.

Przewozy ładunków w sierpniu 2022 r. rdr spadły o 1,2 proc. i wyniosły 49,228 mln ton. Transportem kolejowym w sierpniu przewieziono 19,528 mln ton, o 4,6 proc. mniej rdr. Transportem samochodowym przewieziono w ubiegłym miesiącu 24,232 mln ton, o 0,6 proc. więcej rdr. W okresie styczeń-sierpień przetransportowano o 2,9 proc. więcej niż przed rokiem, podał także GUS.

Źródło: IAR/PAP/ISBnews/PR24.pl

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...