wtorek, 5 lipca, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

W nowym roku firmy obawiają się… plajty!

Plajty w 2022 r. obawia się niemal co piąta firma – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Rejestru Dłużników BIG
InfoMonitor. Są to najczęściej mikro i mali przedsiębiorcy z branży budowlanej, usług i transportu.

Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak zwrócił uwagę, że pod względem odsetka firm mówiących o ryzyku upadłości
czy też obawiających się takiej sytuacji, odpowiedzi sektora MŚP są zbliżone do tych sprzed pandemii.

O upadłość w minionym roku otarło się ponad 7 proc. firm sektora MŚP. W tym roku czarnego scenariusza obawia się
niemal co piąty biznes, przede wszystkim firmy mikro i małe, zatrudniające do 49 osób – wynika z badań przeprowadzonych
na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Najczęściej są to reprezentanci budownictwa, usług i transportu, podczas
gdy w zeszłym roku o przyszłość najbardziej drżał przemysł. Przyczyn kłopotów przedsiębiorcy upatrują głównie wśród
zmian prawno-podatkowych oraz inflacji i spadku popytu.

W tym roku upadłości czy konieczności zakończenia działalności obawia 32 proc. firm budowlanych. „Drożeją materiały
budowlane, brakuje rąk do pracy, a rynek kontraktów nie jest równie obfity dla firm o różnej specjalizacji. Znów zaczęły
pogłębiać się problemy zatorów płatniczych” – skomentował Grzelczak.

Od listopada 2020 r. do listopada 2021 r. zaległości budownictwa wobec dostawców i banków podwyższyły się o niemal
16 proc., do 6,06 mld zł, a dla wszystkich branż zmiana ta wyniosła 11 proc. – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG
InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK. Najwięcej, o prawie 40 proc., wzrosły zaległości firm związanych z budową
obiektów inżynierii lądowej i wodnej (dróg, mostów, tuneli, rurociągów) – do 1,13 mld zł.

Po budownictwie, najwięcej obaw związanych z upadłością w tym roku wyraża branża usługowa (28 proc.) i transportowa (24 proc.).
W handlu o ryzyku bankructwa czy zawieszenia działalności wspomina 17 proc. ankietowanych, a w przemyśle – 9 proc.

Przemysł, najmniej obawiający się w tym roku utarty płynności finansowej i upadłości, notuje wzrost zaległości o ponad 15 proc.
(przeszło 0,9 mld zł). Według ekspertów to skutek przeterminowanych zobowiązań w produkcji spożywczej (niemal 1,9 mld zł).

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...