niedziela, 29 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

W II kwartale niemal 30 proc. więcej nowych miejsc pracy. Rynek wraca

Na koniec II kw. br. wolnych miejsc pracy w Polsce było 142,8 tys., to o 29,6 proc. więcej niż w
poprzednim kwartale i 75,4 proc. więcej rok do roku – podał w piątek GUS.
Dodano jednocześnie, że zlikwidowano 58,5 tys. miejsc pracy, a z powodu Covid 6,8 proc.
pracujących wykonywała obowiązki zdalnie.
Gospodarka wraca na normalne tory – firmy potrzebują więcej pracowników
Według badania GUS, popyt na pracę w drugim kwartale br. w Polsce utworzono 145,8 tys. nowych
miejsc pracy. Było to o 23,9 proc. mniej w porównaniu z poprzednim kwartałem. 42,2 proc. wszystkich
nowych miejsc pracy utworzono w jednostkach o liczbie pracujących do dziewięciu osób.
Pracowników potrzebuje handel, warsztaty samochodowe, przemysł
Najwięcej nowych miejsc pracy powstało w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu;
naprawy pojazdów samochodowych (28,7 tys.), przetwórstwa przemysłowego (26,4 tys.) oraz
budownictwa (18,0 tys.). Nieobsadzonych było 35 tys. nowo utworzonych miejsc pracy, głównie w
jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, w mniejszym
stopniu także w działalności związanej z informacją i komunikacją.
W tym czasie likwiduje się mniej miejsc pracy niż przed rokiem
Zlikwidowano w tym okresie 58,5 tys. miejsc pracy, o 16,7 proc. mniej niż w pierwszym kwartale i o
37,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2020 r. Najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy
odnotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów
samochodowych (22,1 proc.) oraz przetwórstwa przemysłowego (17,1 proc.).
Najmniejsza część zlikwidowanych miejsc pracy odnosiła się do jednostek prowadzących działalność
związaną z górnictwem i wydobywaniem (0,2 proc.) oraz z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (0,3 proc.).
GUS podał też dane dotyczące pracy zdalnej. W końcu czerwca br. udział osób, które pracowały
zdalnie w związku z sytuacją epidemiczną w ogólnej liczbie pracujących objętych badaniem wyniósł
6,8 proc. Było to o 3,4 pkt proc. mniej niż w końcu czerwca 2020 r.
Najwięcej “zdalnych pracowników” w dużych firmach, w regionie warszawskim, w redakcjach
W skali całej gospodarki wykorzystanie pracy zdalnej w celu ograniczenia zagrożenia epidemicznego
pozostało największe w jednostkach zatrudniających powyżej 49 osób. Zróżnicowanie
wykorzystywania pracy zdalnej widać też w zależności od regionu oraz rodzaju działalności. W
regionie warszawskim stołecznym około co piąty pracujący wykonywał przez epidemię pracę zdalnie.
Najmniej pracujących zdalnie było w regionie warmińsko-mazurskim – 1,3 proc.
W sekcji informacja i komunikacja praca zdalna była wykonywana przez niemal 57 proc. pracujących.
W sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna tą formą pracy z powodu pojawienia się pandemii zostało objętych po około 27 proc.
pracujących.
Źródło: PAP, GUS
​A S

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...