niedziela, 26 marca, 2023

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

W Holanii został udostępniony Nowy numer telefonu alarmowego Centrum Operacyjnego MSZ

W Holandii został udostępniony Nowy numer telefonu alarmowego Centrum Operacyjnego MSZ

OD 15 lutego 2018 r.w Holandii został uruchomiony został telefon alarmowy Centrum Operacyjnego MSZ, dostępny w nadzwyczajnych i nagłych przypadkach poza godzinami pracy urzędu konsularnego.
TELEFON ALARMOWY:

+31 70 70 11 036

czynny w godz. 16:00 – 08:00, a także w soboty, niedziele oraz polskie i holenderskie dni wolne od pracy

Zintegrowany Telefon Dyżurny przeznaczony jest wyłącznie do kontaktu w sytuacjach nadzwyczajnych zgony, aresztowania, wypadki, etc. wymagających natychmiastowej interwencji konsula.

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...