wtorek, 24 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Życzenia Ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęk. z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Szanowni Państwo!
Droga Polonio!
Najdrożsi Rodacy!

 

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przypomina nam o wysiłku
i niezłomności naszych przodków w dążeniu do suwerenności i budowaniu Polski. W tym dniu
chcemy wspólnie świętować i czcić patriotyzm – postawę szacunku, umiłowania i oddania
Ojczyźnie. Patriotyzm to także pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury i języka. To pamięć
o postawach, wierze i czynach, które wspólnie definiują i utrwalają tożsamość narodową.
Obie, pamięć i tożsamość, są nieodzowne w teraźniejszości i przyszłości narodu. Współczesny
patriota jest ciekawy historii swojego narodu, kultury, ale jest też aktywny społecznie.
Współpracując na co dzień z Państwem, Rodakami zamieszkałymi poza granicami Kraju, widzę
wiele dowodów na to, jak wspaniale i w nowoczesny sposób jest pielęgnowana polskość. Tylko
w ciągu ostatnich kilku miesięcy doszło do niezwykłych upamiętnień i wydarzeń. Dzięki sile
i zdeterminowaniu potomka pierwszych polskich emigrantów do Teksasu, w październiku br.
zostało otwarte Centrum Dziedzictwa Polskiego w miejscowości Panna Maria w stanie Teksas.
Działalność tej placówki umożliwi prezentowanie historii i kultury polskiej, a także dziejów
najstarszej osady polonijnej w Ameryce założonej w 1854 r. We wrześniu 2021 r. potomkowie
polskich emigrantów w Brazylii pielęgnując pamięć o przodkach – dzięki społecznemu
zaangażowaniu i determinacji – uczcili 150-lecie polskiego osadnictwa w Paranie,
a w listopadzie obchodziliśmy 100-lecie polskiego osadnictwa we francuskich departamentach
Pas-de-Calais i Nord. W Peru zostały upamiętnione czyny i zasługi, ale przede wszystkim
postawa Synów Polski, błogosławionych Franciszkanów, o. Zbigniewa Strzałkowskiego
i o. Michała Tomaszka. To tylko kilka przykładów działań Polonii, która pamiętając
o przeszłości myśli o przyszłości.
W dniu Narodowego Święta Niepodległości dla nas wszystkich, Polaków w Polsce i poza jej
granicami, niezwykle trafne i aktualne staje się motto pomysłodawcy i założyciela Centrum
w Panna Maria: „Musimy zachować odziedziczone po przodkach wartości, dzielić się nimi
z nowymi pokoleniami Polaków oraz z całym światem.” W moim przekonaniu to cenne i jakże
aktualne określenie celu i zadań, jakie Polonia i Polacy za granicą mają do wykonania dzisiaj,
103 lata od odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Z satysfakcją chciałbym podkreślić, że działania i aktywność Polonii i Polaków za granicą
konsekwentnie wspiera Państwo Polskie, zarówno w tych dobrych czasach jak i w tym
trudnych. Ale szczególnie w obecnej sytuacji, gdy jesteśmy poddawani testowi siły naszej
jedności, niezbędna jest solidarność i zjednoczenie wokół spraw polskich. Tylko skupieni,
spójni, skoncentrowani i zjednoczeni możemy skutecznie działać na rzecz suwerenności,
integralności i bezpieczeństwa naszego Kraju i jego granic. 11 listopada w wielu krajach jest
obchodzony jako Dzień Pamięci, w którym szczególny hołd oddaje się żołnierzom, weteranom
i kombatantom. Patrząc na obecną sytuację na wschodniej granicy Polski, pamiętajmy o tych,
którzy walczyli i walczą „za naszą i waszą wolność”.
W Polsce wierzymy, że siła nas – Polaków – tkwi w społeczności narodowej oraz jedności.
Dlatego Rząd RP wspomaga i finansuje coraz więcej przedsięwzięć polonijnych służących nie
tylko zachowaniu materialnej spuścizny i dorobku polskiej emigracji ale także służących
wspieraniu szczególnego genu polskości – genu solidarności, społecznikostwa,
profesjonalizmu, przedsiębiorczości. Wszystko po to, aby wśród nowych pokoleń i młodych
ludzi zaszczepić postawy świadomych obywateli, którzy z szacunkiem, czcią i troską pamiętają
i aktywnie nawiązują do swoich polskich korzeni. Ważne jest, aby pamiętać, że kiedy nasza
Ojczyzna odzyskiwała niepodległość, wszyscy na to czekali a wielu o Nią walczyło.
Narodowe Święto Niepodległości przypomina, że naród i państwo stanowią fundamentalną
jedność. To święto to nie tylko historia, wspominanie wydarzeń i pierwszych lat suwerennej
odbudowy państwa. To także dobry czas na refleksję, ocenę teraźniejszych spraw i wyzwań
wspólnotowych, jak też okazja do spojrzenia w przyszłość. Tę bliską i tę dalszą,
wielopokoleniową. Dzisiaj i teraz decyduje się, czy postawa patriotyczna i tożsamość są
wartościami nowoczesnego narodu.
Polonia zawsze wspierała Polskę i w różnych okresach naszej historii popierała polskie dążenia
do odzyskania niepodległości i pełnej suwerenności. Chciałbym podziękować Państwu za
podtrzymywanie naszych tradycji i uroczyste obchody ważnych świąt oraz polskich rocznic
narodowych. Pragnę zapewnić, że te starania wspaniale wzmacniają polski głos na arenie
międzynarodowej. Polska widzi Państwa wielkie zaangażowanie i jest wdzięczna za to
wsparcie.
Zachęcam Państwa, wszystkich Rodaków poza granicami Kraju, do wzięcia udziału w akcji
polegającej na wspólnym śpiewaniu hymnu państwowego 11 listopada o godz. 12.00 czasu
polskiego. Zdjęciem czy filmikiem z nagraniem warto się podzielić w mediach
społecznościowych używając hashtagu #niepodlegladohymnu! oraz #Polska. Niech Mazurek
Dąbrowskiego zabrzmi na całym świecie tego dnia, jednocząc nas wszystkich pod białoczerwoną flagą.
Niech żyje Polska! Wiwat Niepodległa!

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...