niedziela, 2 kwietnia, 2023

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

W 25 krajach świata jest prowadzone duszpasterstwo polonijne

W 25 krajach świata jest prowadzone
duszpasterstwo polonijne przez Polskie Misje
Katolickie, w których pracuje ok. 1000 polskich
księży
Jak powiedział PAP delegat KEP ds. Duszpasterstwa
Emigracji Polskiej bp Wiesław Lechowicz, w ponad 2 tys.
ośrodkach na całym świecie są celebrowane msze św. w
języku polskim, natomiast w 25 miejscach ta działalność
duszpasterska jest skoordynowana w strukturach Polskich
Misji Katolickich.
– Mimo zmieniających się sytuacji to parafia polska jest tym czynnikiem integrującym polskich
emigrantów i podtrzymującym ducha polskiego i chrześcijańskiego – ocenił w rozmowie z PAP bp
Lechowicz.
Polskie Misje Katolickie są prowadzone: w Anglii i Walii, Argentynie, Australii i Nowej Zelandii,
Austrii, Belgii, Brazylii, Chile, Dani, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraelu, Kanadzie,
Luksemburgu, Niemczech, Republice Południowej Afryki, Stanach Zjednoczonych, Szkocji,
Szwajcarii, Szwecji, Turcji, na Węgrzech i we Włoszech.
– Księża troszcząc się o pogłębianie religijności Polaków przebywających na emigracji, prowadzą
działalność duszpasterską w grupach, bo tylko taka forma działalności daje szansę, że wiara osób
w niej uczestniczących będzie bardziej świadoma – podkreślił hierarcha.
Zaznaczył jednocześnie, że oprócz poziomu podstawowego i wspólnotowego, prowadzone jest też
duszpasterstwo indywidualne w ramach działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej,
charytatywnej, a w wielu miejscach prowadzone są polskie szkoły, w których nauczana jest nie
tylko katecheza, ale również język polski, historia, geografia.
Bp Lechowicz podkreślił też, że dużą wagę polscy księża przywiązują do działalności charytatywnej,
angażując się przede wszystkim w opiekę nad ludźmi, którzy potrzebują pomocy, zwłaszcza z
otrzymaniem pracy, znalezieniem mieszkania oraz rozwiązywaniem różnych problemów z którymi
spotykają się na co dzień. Bardzo wiele osób korzysta z pomocy polskich placówek
duszpasterskich, a także z jadłodajni.
– Kościół polski poza granicami kraju włącza się w bardzo żywy nurt duszpasterstwa
emigracyjnego, by miały miejsce inicjatywy służące podtrzymywaniu i pogłębianiu więzi z Polską.
W szkołach są organizowane różnego rodzaju wycieczki do Polski oraz spotkania ze znanymi
Polakami – podkreślił bp Lechowicz.
Przykładem może być Polska Misja Katolicka w Argentynie, gdzie polscy misjonarze pracują na
terenie 25 diecezji. Zbudowali dziesiątki kościołów, kaplic, szkół, plebanii i sal katechetycznych.
Siostry zakonne pracują w szkolnictwie, w szpitalach i przy parafiach. Natomiast rektor PMK
przewodniczy nabożeństwom z okazji świąt narodowych w Martin Coronado oraz w Buenos Aires.
Odwiedza Polskie Towarzystwa w Argentynie z okazji świat narodowych oraz uroczystości
kościelnych. Odwiedza polskich misjonarzy pracujących w Argentynie. Współpracuje również z
Polską Placówką Dyplomatyczną w Buenos Aires i uczestniczy w świętach organizowanych w
Ambasadzie RP w Buenos Aires.
Oceniając działalność duszpasterstwa polonijnego, bp Lechowicz podkreślił, że ksiądz dla
emigranta polskiego pełni funkcję nie tylko duchownego, ale często psychologa, pedagoga,
prawnika, nauczyciela. – Niejednokrotnie ksiądz jest dla Polaków na emigracji takim jedynym
punktem oparcia i odniesienia – zaznaczył.
Stanisław Karnacewicz, Polska Agencja Prasowa

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...