wtorek, 24 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

W 2025 r. w Polsce będzie ponad 150 tys. punktów ładowania

W 2025 r. w Polsce będzie działać ok. 150 tys. punktów ładowania aut
elektrycznych – szacuje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
Według informacji zawartych w raporcie „Polish EV Outlook 2021” – punktów
ogólnodostępnych będzie ok. 43 tys., a niepublicznych – między 90 a 115 tys.
PSPA przygotowując raport uwzględniło m.in. efekt potencjalnego wdrożenia
dotacji do budowy ogólnodostępnych i niepublicznych punktów ładowania
przewidzianych w najnowszym projekcie rozporządzenia ministra klimatu,
planowane zmiany legislacyjne w obszarze Ustawy o elektromobilności,
zapowiedziane przez NFOŚiGW i kierowane do operatorów systemów
dystrybucyjnych wsparcie rozbudowy infrastruktury elektorenergetycznej.
Stowarzyszenie wzięło też pod uwagę najważniejsze trendy rynkowe w
zakresie zeroemisyjnego transportu, w tym rozwój technologiczny w
obszarze baterii, zwiększenie gamy modeli i podaży aut na prąd oraz
postępujące zmiany nawyków konsumenckich.
Według „Licznika elektromobilności”, prowadzonego przez PSPA i Polski
Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, pod koniec sierpnia 2021 r. kierowcy
samochodów elektrycznych w Polsce mieli do dyspozycji 1621 ogólnodostępnych
stacji ładowania z 3178 punktami. 31 proc. stanowiły szybkie stacje
ładowania prądem stałym (DC), a 69 proc. wolne ładowarki prądu przemiennego.
Przez ostatnie 12 miesięcy sieć ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce
powiększyła się o 30 proc. Co istotne, Polska nadal posiada jeden z największych
udziałów stacji DC w Europie – podkreśla kierownik Centrum Badań i Analiz
PSPA Jan Wiśniewski.
Jak wynika z najnowszej edycji „Polish EV Outlook” w ostatnim czasie
zdecydowanie – do 86 proc. wzrósł udział ładowarek dostępnych odpłatnie.
Odnotowano też wzrost udziału stacji funkcjonujących w ramach sieci 10 wiodących
operatorów. Wynosi on już 57 proc. Liderem na krajowym rynku pozostaje
GreenWay Polska z 18,5 proc. udziałem. W pierwszej dziesiątce znajdują się również
PKN Orlen, Tauron, Revnet, EV+, PGE, innogy, GO+EAuto oraz Energa.
Dyrektor Zarządzający PSPA Maciej Mazur podkreśla, że w odniesieniu do poprzedniej
edycji „Polish EV Outlook” Stowarzyszenie założyło w najbliższych latach
wyraźnie wolniejsze tempo rozbudowy infrastruktury ładowania, zarówno niepublicznej,
jak i publicznej. Wśród czynników spowalniających wymienia m.in. późniejsze
wprowadzenie dotacji do infrastruktury ładowania ze środków NFOŚiGW,
ponieważ polskie regulacje w tym zakresie wciąż czekają na notyfikację ze
strony Komisji Europejskiej. Jak wskazał, dodatkowo rząd zrezygnował z dotacji
do prywatnych ładowarek w ramach programu „Mój Prąd”.
Autorzy „Polish EV Outlook 2021” wskazują, że z perspektywy operatorów
ogólnodostępnej infrastruktury ładowania kontrowersje budzą również inne
zmiany legislacyjne jak np. wejście w życie rozporządzenia ws. wysokości
opłaty za nadanie numeru EIPA, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie
teleinformatycznym. Niemniej jednak, planowana nowelizacja Ustawy o elektromobilności
przyniesie również pozytywne skutki w postaci możliwości skrócenia – wciąż
najdłuższych w Europie – procedur przyłączeniowych, czy też zoptymalizowanie
relacji pomiędzy operatorem ogólnodostępnej stacji ładowania a dostawcą usługi
ładowania.
Kluczowym czynnikiem rynkowym wspierającym rozbudowę infrastruktury ładowania
w Polsce będzie zmiana struktury nabywców samochodów z napędem elektrycznym.
Wraz ze wzrostem liczby kierowców nieposiadających dostępu do prywatnych
ładowarek będzie wzrastał popyt na usługi ładowania na stacjach ogólnodostępnych.
Jednak nie możemy mówić o popularyzacji elektromobilności na szeroką skalę w
perspektywie 2025 i 2030 r., jeżeli administracja rządowa już dzisiaj nie
zintensyfikuje działań mających na celu wsparcie tego sektora – dodaje Mazur.
Szczegółowe wyniki raportu Polish EV Outlook 2021 zostaną zaprezentowane podczas
Kongresu Nowej Mobilności 2021, który odbędzie się w dniach 6-8 października br.
w kompleksie EC1 w Łodzi. Wydarzenie zgromadzi najważniejszych interesariuszy
całego łańcucha wartości zeroemisyjnego transportu w Polsce, osoby zawodowo
związane z rynkiem e-mobility.
Czytaj też: PSPA: Liczba e-samochodów może wzrosnąć kilkakrotnie w 2022 r.
PAP/KG

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...