sobota, 21 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Uwaga, małe i średnie firmy: na działalność za granicą można teraz otrzymać do 800 tys. zł

Do 22 grudnia 2021 r. przyjmowane będą zgłoszenia do konkursu “Internacjonalizacja MŚP”,
organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Maksymalna kwota dofinansowania dla
małych firm, które planują działalność na rynkach zagranicznych, wynosi 800 tys. zł.
Konkurs jest finansowany z Programu Polska Wschodnia. Konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw ma na celu
sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na
obszarze pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i
podkarpackiego.
W konkursie mogą wziąć udział mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa posiadające co najmniej jeden produkt
(wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym oraz
działające w województwach Polski Wschodniej.
Zobacz, jaka firma i na jakich zasadach może starać się o pieniądze
Dodatkowo pod uwagę będą brane projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji
wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.
Do konkursu mogą przystąpić także przedsiębiorcy, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są
mniejsze od 30 proc. sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług oraz przyczyniające się do promocji
zielonej i zrównoważonej gospodarki, ze względu na proces wytwarzania produktu.
Wsparcie przewiduje nie tylko środki finansowe, ale i doradztwo, wdrożenie nowego modelu biznesowego
– To już kolejna edycja organizowanego przez nas konkursu, który ma na celu wsparcie firm chcących budować
swoją przewagę na międzynarodowych rynkach. W ramach “Internacjonalizacji MŚP” oferujemy przedsiębiorcom z
Polski Wschodniej m.in. usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego
modelu biznesowego, udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych oraz wsparcie
finansowe wynoszące nawet do 85 proc. wartości projektu – podsumowuje Mikołaj Różycki, p.o. prezes PARP.
Na co można przeznaczyć dodatkowe środki
Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu
biznesowego, w tym koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów, na pokrycie kosztów usług
doradczych i innych świadczeń związanych z internacjonalizacją działalności lub na sfinansowanie udziału w
międzynarodowych targach, wystawach czy misjach gospodarczych. Wsparcie może być przeznaczone na koszty
nabycia środków trwałych oraz niematerialnych.
Maksymalna kwota dofinansowania: od 550 tys. zł do 800 tys. zł
Maksymalna kwota dofinansowania, udzielana jednemu wnioskodawcy na realizację projektu, wynosi 800 tys. zł, w
przypadku wybrania rynków docelowych internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i
Szwajcarii, lub 550 tys. zł, w przypadku wybrania rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru
Gospodarczego lub Szwajcarii. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach programu Polska Wschodnia.
Więcej informacji o konkursie znajduje się na
stronie PARP.
Źródło: PAP, PARP
A S

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...