poniedziałek, 6 lutego, 2023

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Uczniowie za granicą mają swój wirtualny podręcznik

Od września pierwszoklasiści w Polsce korzystają z
darmowego elementarza przygotowanego przez
rząd. Nieco dłuższy staż ma inna rządowa
publikacja – skierowany do polskich uczniów za
granicą internetowy podręcznik “Włącz Polskę”.
Zawierająca prawie tysiąc modułów pomoc
naukowa pozwala na samodzielne stworzenie
online podręcznika dopasowanego do poziomu
zaawansowania i stopnia wiedzy ucznia.
Uczniowie i nauczyciele z całego świata mogą pobrać darmowy podręcznik ze strony
wlaczpolske.pl. Znajdą tam pakiety do nauki języka, literatury, geografii, historii. Można je
dowolnie łączyć, w zależności od wieku i poziomu zaawansowania ucznia. Materiały są nieodpłatne
i dostępne dla każdego, a serwis nie wymaga logowania.
Podręcznik “Włącz Polskę” może być wykorzystywany w szkołach, a także w edukacji nieformalnej,
nauczaniu domowym.
– Materiały przygotowane w ramach podręcznika internetowego są zgodne z podstawą
programową dla uczniów polskich uczących się za granicą i przeznaczone są dla uczniów
migrujących o zróżnicowanym zakresie wiedzy i znajomości języka polskiego – mówi Polskiej
Agencji Prasowej Grzegorz Cześnik z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG).
Według niego, materiały nie są z zasady przeznaczone dla uczniów, dla których język polski jest
językiem obcym, chociaż materiały są również wykorzystywane do prowadzenia zajęć z dziećmi
urodzonymi za granicą.
Własny podręcznik może stworzyć każdy, kto chce doskonalić znajomość polskiego i podnosić
poziom wiedzy o kraju. Jego tworzenie należy rozpocząć od wybrania odpowiedniej kategorii
wiekowej: od 5 do 9 lat, od 10 do 13 lub 14 i więcej. Następnie wybieramy przedmiot i poziom
zaawansowania językowego. Wybrane pakiety można dowolnie łączyć komponując indywidualny
podręcznik.

Ekspert ORPEG podkreślił, że odrębna lekcja, zwana atomem, zawiera zróżnicowany pod kątem
możliwości językowych materiał w zależności od poziomu językowego ucznia. – Wyboru takiego
atomu może dokonać sam uczeń, jego rodzic, opiekun, a także nauczyciel – dodał.
Publikacja została wydana w 2012 r. na licencji Creative Commons, co oznacza, że można ją
kopiować i rozpowszechniać w dowolnym formacie. Powielony materiał należy tylko odpowiednio
oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. – Moduły można
szybko rozwijać, uaktualniać, błyskawicznie reagować na spostrzeżenia i uwagi użytkowników oraz
dostosowywać je do bieżących potrzeb, zapewniając jednocześnie zgodność z podstawą
programową – mówił ekspert ORPEG.
Publikację “Włącz Polskę” przygotowała Maria Lorek, autorka rządowego podręcznika “Nasz
Elementarz”, z którego korzystają od września pierwszoklasiści w polskich szkołach. Lorek
powiedziała Polskiej Agencji Prasowej, że jest to jeden z pierwszych podręczników skierowanych
do uczniów za granicą, który dzięki swojej modułowości pozwala na dostosowanie materiału do
poziomu ucznia. – To nie jest podręcznik strona po stronie, lecz zbiór atomów poświęconych
określonemu zakresowi wiedzy. To od użytkownika zależy, co znajdzie się w podręczniku – mówiła.
– Zaczęło się od napisania podstawy programowej dla dzieci polskich uczących się poza granicami
kraju, potem powstały programy nauczania. Są to jedne z pierwszych na świecie programów
nauczania skierowanych do wszystkich uczniów za granicą, niezależnie od tego, w jakim zakątku
kraju mieszkają – mówiła Lorek. Przyznała, że niezwykle trudno było stworzyć program skierowany
zarówno do uczniów, którzy wyjechali z Polski kilka lat temu, jak i do tych, którzy za granicą się
urodzili. – Ta różnorodność była bardzo wielka – podkreśliła.
Według Cześnika przeznaczeniem podręcznika internetowego jest głównie pomoc nauczycielom
pracującym w szkolnych punktach konsultacyjnych – szkołach przy polskich placówkach
dyplomatycznych należących do struktury ORPEG – oraz w szkołach społecznych we wszystkich
krajach zamieszkania Polonii.
– Jest to znaczące wsparcie, bowiem najczęściej nauczyciele ci mają ograniczony kontakt z polskim
systemem edukacji. Dzięki zasobom cyfrowym mogą na bieżąco podnosić swoje kompetencje i
wykorzystywać materiały opracowane według najlepszych wzorów metodyki i metodologii
przedmiotów ojczystych. Mamy informacje zwrotne także o innych sposobach wykorzystywania
zasobów zamieszczonych w podręczniku, takich jak edukacja nieformalna, która polega na pracy
rodzica z dzieckiem w domu czy samodoskonalenie uczniów – zaznaczył.
Cześnik dodał, że równolegle z materiałami dla ucznia nauczyciel generuje poradnik dla siebie,
pozwalający na przygotowanie lekcji.
Dla polskich uczniów za granicą uruchomiono także portal Polska Szkoła oraz platforma elearningowa
“Otwarta szkoła”. Według Cześnika polscy uczniowie za granicą korzystają też z “Naszego elementarza”. – Podręcznik ten otrzymali wszyscy uczniowie klas pierwszych w szkolnych
punktach konsultacyjnych oraz w zgłoszonych szkołach społecznych – podkreślił ekspert ORPEG.
Zwrócił także uwagę, że nauczyciele pracujący za granicą mogą korzystać z warsztatów
praktycznego zastosowania podręcznika “Włącz Polskę” w pracy dydaktycznej, kursów
stacjonarnych m.in. w obszarze metodyki nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce, logopedii,
zarządzania szkołami, a także kursów e-learningowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, które
organizuje Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie.
Nauczyciele konsultanci zatrudnieni w ORPEG udzielają również na bieżąco porad nauczycielom ze
szkół polskich za granicą zakresie w obrębie swoich kompetencji.
Magdalena Cedro, Polska Agencja Prasowa
mce/ eaw/

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...