sobota, 1 października, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

To Polacy zdecydują na co wydane zostaną miliony euro!

Największe inwestycje infrastrukturalne – drogi, koleje, transport publiczny, ochrona środowiska,

zdrowie, kultura będą mogły liczyć na wsparcie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę,

Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Do środy 16 czerwca do godz. 11:00 zarejestruj udział w konferencji konsultacyjnej.

Jak czytamy w komunikacie:

Weź aktywny udział w spotkaniu inaugurującym i zdecyduj w co zainwestujemy Fundusze Europejskie dla Polski.**

  • Ponad 25 mld euro będziemy mogli przeznaczyć na rozwój gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska
  • oraz zdrowia. Będziemy kontynuować inwestycje wspierające przeciwdziałanie zmianom klimatu, rozwój niskoemisyjnego
  • transportu i bezpieczeństwo energetyczne, a także inwestycje w ochronę dziedzictwa kulturowego. FEnIKS
  • uwzględnia również nowe wyzwania i priorytety, wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu, przed którymi
  • stoi cała Europa – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Tematem spotkania konsultacyjnego będzie omówienie propozycji, w jaki sposób z funduszy UE budować nowoczesną

infrastrukturę, aby lepiej dbać o zrównoważony rozwój Polski. Uczestnicy będą szukać odpowiedzi, jak inwestować

w projekty środowiskowe, abyśmy mieli czystsze powietrze i jednocześnie „zieloną energię”, jak wspierać szeroko

rozumiany transport, aby łączył wszystkie regiony a jednocześnie był bardziej bezpieczny i ekologiczny, jak mądrze

inwestować w kulturę, by chronić i upowszechniać dziedzictwo i w końcu, jak wzmacniać system ochrony zdrowia,

aby działał sprawnie i skutecznie oraz lepiej chronił nas przed takimi kryzysami, jak pandemia COVID-19.

FEnIKS stanowi kontynuację Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ), największego programu

finansowanego z Funduszy Europejskich, nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Program skupi się na realizacji

wybranych celów polityki spójności, dotyczących bardziej zielonej, lepiej połączonej i bardziej społecznej Europy.

Program FEnIKS powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W prace zaangażowani są przedstawiciele

partnerów społecznych i gospodarczych, środowisk naukowych, administracji samorządowej i rządowej.

Polski rząd wynegocjował około 170 miliardów euro z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. W tej kwocie środki

polityki spójności to ponad 72 miliardy euro. Będą one wdrażane poprzez programy na poziomie krajowym i regionalnym.

Jednym z nich będzie Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 z budżetem ponad 25 miliardów euro.

Link do rejestracji:

https://www.pois.gov.pl/strony/fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-formularz-zgloszeniowy/

pois/ as/

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...