wtorek, 24 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Szykują się spore zmiany podatkowe. Polski Ład wsparcie senatorów

Sejm przegłosował propozycje rządu zmieniające wiele regulacji podatkowych zarówno dla
przedsiębiorców, jak i dla pracowników, seniorów i dużych rodzin. Teraz ustawa trafi do Senatu. Na
zmianach skorzysta ponad 80 proc. emerytów, a 2/3 z nich w ogóle nie zapłaci podatku.
Główne założenia reformy podatkowej, które znalazły się w polskim Ładzie i właśnie zostały uchwalone przez
Sejm. Najważniejszą zmianą jest podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Wraz z nią nastąpi również
podwyżka pierwszego progu podatkowego, do którego obowiązuje stawka 17 proc., a powyżej którego stawka
rośnie do 32 proc. Obecnie ten próg wynosi 85 tys. zł, od przyszłego roku ma być to 120 tys. zł.
Kolejne “zerowe” PIT-y
Wśród nowych rozwiązań znalazły się m.in. PIT-0 dla seniorów i PIT-0 dla rodzin 4+.
PIT-0 dla seniorów to zachęta do pozostania na rynku pracy. Będą z niego korzystać zatrudnieni na etacie,
pracujący na zleceniach i przedsiębiorcy (skala, “liniówka” i ryczałt), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do
emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo.
PIT-0 dla seniora będzie działał tak jak PIT-0 dla młodych, tzn. obejmie m.in. roczny przychód z pracy do kwoty
85.528 zł. Seniorzy rozliczający się na zasadach ogólnych będą mieli do wykorzystania jeszcze kwotę wolną,
która wyniesie 30 tys. zł. Czyli pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero
po przekroczeniu 115.528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85.528 zł ulgi).
Z kolei PIT-0 dla rodzin 4+ to rozwiązanie adresowane do rodziców (w tym zastępczych i opiekunów
prawnych), którzy wychowują co najmniej 4 dzieci. W portfelach takich rodzin zostanie rocznie ok. 335 mln zł.
Skorzysta na tym ok. 110 tys. rodziców.
Co ważne, jest to rozwiązanie dla wszystkich – niezależnie od tego czy są pracownikami, przedsiębiorcami,
wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami. Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, który zarabia
do 85.528 zł nie będzie płacił PIT. Rodzic na skali będzie korzystał jeszcze dodatkowo z podwyższonej kwoty
wolnej wynoszącej 30 tys. zł. A to oznacza brak PIT przy zarobkach do 115.528 zł.
Mechanizm zmniejszający obciążenia dla firm
Zmiany obejmą także przedsiębiorców, Dla tych, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych przygotowany
został mechanizm zmniejszający obciążenia podatkiem i składką zdrowotną. Obejmie on tych przedsiębiorców,
których dochody (czyli przychody pomniejszone o koszty prowadzenia działalności z wyłączeniem składek na
ubezpieczenia społeczne) wynoszą od 68.412 zł do 133.692 zł, czyli ponad 11 tys. zł.
Z kolei dla osób rozliczających się podatkiem zryczałtowanym zostaną ustawione progi – ci o rocznych
przychodach do 60 tys. zł będą płacić składkę w wysokości 9 proc. od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dla
firm o przychodach między 60 tys. zł a 300 tys. zł składka będzie liczona od 100 proc. przeciętnego
wynagrodzenia, zaś dla firm o przychodach ponad 300 tys. zł – od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Kolejną zmianą, która dotyczy przedsiębiorstw, jest poszerzenie możliwości stosowania tzw. estońskiego CIT, a
więc rozwiązania, w ramach którego zysk firmy nie jest opodatkowany, dopóki w niej pozostaje.
Uchwalona ustawa zawiera także przepisy mające na celu walkę z szarą strefą. Chodzi m.in. o możliwość
uznania za polskiego rezydenta podatkowego podmiotu zarejestrowanego w innym kraju, jeśli jest on
zarządzany z Polski.
Ustawa teraz trafi do Senatu. Zgodnie z planem rządu, ma wejść w życie od początku 2022 r., co oznacza, że
musi zostać uchwalona i ogłoszona przed końcem listopada.
Zmiany wynikające z Polskiego Ładu:
 Podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł równo dla wszystkich, niezależnie od zarobków.​
 Próg podatkowy – z 85 tys. zł na 120 tys. zł. Liczba osób, które będą płaciły 32-proc. podatek spadnie o połowę.
 Obniżenie stawek ryczałtu m.in. dla inżynierów, zawodów ITC, lekarzy.
 Prawie 9 mln osób przestanie płacić PIT.
 Zyskają emeryci i renciści. Więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach 90 proc. z nich. To ponad 8 mln osób. Aż 2/3 emerytów i rencistów
w ogóle nie zapłaci PIT. A pozostali będą płacić podatek jedynie od nadwyżki
30 tys. zł.
Źródło: pap, PR24.pl,

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...