środa, 25 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Sytuacja na rynku pracy jest lepsza niż przed wybuchem pandemii

W końcu listopada stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,4 proc. – szacuje Ministerstwo Rodziny i
Polityki Społecznej. W rejestrach urzędów pracy figurowało niewiele ponad 900 tys. osób, o ponad 125 tysięcy
mniej niż przed rokiem.
Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w końcu listopada 2021 roku w urzędach pracy
zarejestrowanych było 900,1 tys. osób bezrobotnych. To o 10,8 tys. osób mniej niż przed miesiącem, co oznacza
spadek
o
1,2
proc.
Tempo spadku było wprawdzie dwukrotnie słabsze niż miesiąc wcześniej, ale zwykle w poprzednich latach w
listopadzie poziom bezrobocia rósł (w listopadzie 2018 r. o 1,4 proc. 2019 r. o 1,1 proc., a w listopadzie 2020 r. o 0,7
proc).
Rynek pracy ustabilizował się. – W rejestrach urzędów pracy mamy mniej bezrobotnych niż przed rokiem i mniej niż
w lutym 2020 roku, czyli tuż przed pandemią koronawirusa. Mimo zamrożenia gospodarki i niepokoju wśród
samych pracowników udało nam się uratować rynek pracy przed dużym wzrostem bezrobocia. Tarcza
antykryzysowa zadziałała – mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.
Porównując dane rok do roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 125,6 tys. osób, tj. o 12,2 proc. Z kolei
porównując poziom bezrobocia w końcu listopada 2021 r. do stanu sprzed początku epidemii COVID-19 (luty 2020
r.) liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych spadła o 19,8 tys. osób
Szacowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 5,4 proc. co
oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 punktu proc., a w zestawieniu z listopadem
ubiegłego roku była niższa o 0,7 punktu proc. W listopadzie stopa bezrobocia kształtowała się w przedziale od 3,1
proc. w Wielkopolsce do 8,5 proc. w województwie warmińsko-mazurskim.
Źródło: PAP, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
A S

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...