sobota, 26 listopada, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Sytuacja demograficzna w Polsce. Wzrost udział urodzeń matek z niepolskim obywatelstwem


Z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że 4 procent dzieci urodzonych w Polsce w 2022 r. to Ukraińcy, informują media. Dynamicznie rośnie także grupa innych obcokrajowców rodzących dzieci nad Wisłą.

“Dziennik Gazeta Prawna” zauważa, że liczba urodzeń spada w Polsce z roku na rok: w 2010 r. od stycznia do sierpnia urodziło się 248 tys. dzieci, a w tym roku – niewiele ponad 180 tys. Ponad 8 tys. tegorocznych urodzeń dotyczyło przy tym Ukraińców.

“To dwa razy więcej niż w całym poprzednim roku i ponad 10 razy więcej niż w 2015 r., kiedy Ukrainki urodziły 704 dzieci. Ukrainki stanowią też coraz większą część matek z obcym obywatelstwem. W latach 2015–2021 ich udział w tej grupie wzrósł z 40,5 do 73,1 proc.” – wskazuje “DGP”. Dziennik zaznacza jednak, że nie wiadomo, jaki odsetek dzieci obcokrajowców zostanie w Polsce, tym bardziej że w tym roku duża ich liczba dotyczy dzieci urodzonych w efekcie przyjazdu fali uchodźców po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Zmiana struktury etnicznej kraju

“W 2020 r. Ukrainki urodziły w Polsce 5500 dzieci, ale wiemy o miejscu zamieszkania jedynie 70 proc. z nich. Zawyżanie statystyk przez dzieci matek z obcym obywatelstwem ma wpływ choćby na ocenę 500+, bo pokazuje, że w jeszcze mniejszym stopniu, niż zakładano, program ten przełożył się na wzrost dzietności. Z drugiej strony liczba urodzeń dzieci obcokrajowców odzwierciedla zmieniającą się strukturę etniczną naszego kraju. Wzrost liczby urodzeń ukraińskich dzieci wskazuje pośrednio na zmianę percepcji Polski z kraju czasowej imigracji zarobkowej na kraj zamieszkania i realizacji planów rodzinnych” – wskazuje gazeta.

Rośnie liczba urodzeń innych obcokrajowców

Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego zwrócił uwagę, że rośnie także grupa innych obcokrajowców rodzących dzieci nad Wisłą. “Ogółem między 2015 a 2021 r. udział urodzeń matek z niepolskim obywatelstwem wzrósł prawie sześciokrotnie. W 2017 r. odsetek takich urodzeń przekroczył 1 proc. wszystkich, a w zeszłym roku było to już 2,7 proc. Ma na to wpływ także spadek liczby urodzeń z matek Polek, ale i wzrost liczby dzieci z obywatelstwem białoruskim, gruzińskim, mołdawskim i rosyjskim. To efekt otwarcia rynku pracy dla innych państw byłego ZSRR” – czytamy na portau Bankier.pl.

“DGP” podaje także, że w zeszłym roku nad Wisłą urodziło się także ponad 100 dzieci wietnamskich oraz ponad 60 chińskich.

“Dzieci obcokrajowców stają się coraz bardziej widocznym źródłem uzupełniającym malejącą liczbę Polek w wieku rozrodczym. W kontekście Ukrainek ważne jest to, że świetnie się odnajdują na rynku pracy, co pokazują np. dane ZUS” – podkreśla dziennik.

źródło: PR24.pl/Bankier.pl/Dziennk Gazeta Prawna

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...