niedziela, 29 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

System kaucyjny niebawem w sklepach. Producenci opakowań wybiorą metodę rozliczeń

Choć przepisy wdrażające system kaucyjny mają wejść w życie w połowie 2022 roku, ale jego start nastąpi
około dwa lata później – wynika z odpowiedzi resortu klimatu i środowiska.
“Samo utworzenie systemu kaucyjnego wymaga czasu. Branża przedsiębiorców, która potencjalnie mogłaby, by
być objęta systemem kaucyjnym szacuje, że utworzenie takiego systemu wymagać może nawet 24 miesięcy od
dnia opublikowania przepisów ustawy” – informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
Puste opakowanie będzie można zwrócić w punktach np. sklepach, które będą uczestniczyć w systemie
kaucyjnym. W przypadku jednostek handlowych o powierzchni powyżej 100 m kw. udział w systemie będzie
obowiązkowy, w związku z czym w takich sklepach nie powinno być problemu ze zwrotem opakowań.
Udział sklepów o powierzchni sprzedażowej poniżej 100 m kw. będzie dobrowolny. Resort wyjaśnił, że takie
sklepy będą zobowiązane pobrać kaucję, jednak ze względu na swoją powierzchnię nie będą obowiązane do
odbierania pustych opakowań od konsumentów.
To producenci wybiorą model systemu kaucyjnego
Resort podkreślił, że projektowane rozwiązania prawne zakładają pozostawienie dużej swobody dla
producentów w zakresie kształtowania systemu kaucyjnego. Ustawa nie będzie regulować np. czy zwracane
przez klientów opakowania objęte kaucją będą musiały być czyste.
Projektowany przez MKiŚ system kaucyjny przewiduje, że obejmie on butelki na napoje do 3 litrów z PET oraz
ze szkła do 1,5 litra. Na razie nie przewiduje się włączenia opakowań aluminiowych, o co postuluje część
organizacji branżowych.
Odnośnie aluminium ministerstwo zwraca uwagę, że opakowania z tego materiału są obecnie z powodzeniem
zbierane poza systemami kaucyjnymi. “Jednak nie oznacza to, że możliwość objęcia kolejnych opakowań
systemem kaucyjnym jest zamknięta. W ramach konsultacji publicznych będzie możliwość zgłoszenia
propozycji także i w tym zakresie” – zapewnił resort.
Co z VAT od butelek?
W Europie, najczęściej wysokość kaucji wynosi co najmniej 10 eurocentów. Organizacje branżowe przekonują,
że kaucja powinna być relatywnie wysoka tak, by zachęcić konsumentów do zwrotu butelek.
Ministerstwo przekazało w odpowiedzi, że wysokość kaucji, czy zasady jej rozliczania pozostawione zostaną do
decyzji przedsiębiorców tworzących system. “Tak jak wspomniano powyżej zakłada się, pozostawienie dużej
swobody dla producentów w zakresie kształtowania systemu kaucyjnego. W zakresie VAT informujemy, że
podobnie jak w przypadku obecnie obowiązującej opłaty depozytowej w zakresie akumulatorów kwasowo-
ołowiowych, nie planuje się objęcie kaucji podatkiem” – podsumował resort klimatu i środowiska.
Źródło: PR24/PAP/
A S

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...