niedziela, 2 kwietnia, 2023

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Stypendia rządu francuskiego dla polskich studentów

Do 6 marca polscy studenci mogą wnioskować o stypendia rządu francuskiego. W roku akademickim 2015/16 traktowane priorytetowo będą dyscypliny:
energia, zrównoważony rozwój, agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe, nanotechnologie, fizyka jądrowa, astronomia, nauki o życiu, onkologia, biotechnologie, technologie informatyczne i telekomunikacyjne.

Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (program “Master 2”), i tych, którzy
chcieliby uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we Francji i w Polsce (program “Podwójny doktorat”). Kandydatury można zgłaszać do 6 marca.

Przyjmowaniem kandydatur zajmuje się Ambasada Francji w Polsce i Instytut Francuski. Każdego roku po złożeniu formularzy, ambasada dokonuje selekcji przyszłych stypendystów, a następnie przyznaje stypendia.

W roku akademickim 2015/2016 stypendia przyznawane będą we wszystkich dyscyplinach, ale traktowane w sposób priorytetowy będą dziedziny: energia, zrównoważony rozwój, agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe, nanotechnologie, fizyka jądrowa, astronomia, nauki o życiu i onkologia, badania dotyczące katalizy, biotechnologie, technologie informatyczne i telekomunikacyjne, jak również tematy wskazane w projekcie ramowym badań i innowacji “Horyzont 2020”.

To program ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020. Kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie i dobrze znać język francuski i/lub angielski (jeżeli program studiów będzie realizowany po angielsku).

W przypadku studiów magisterskich kandydat musi mieć ukończone minimum cztery lata studiów i posiadać przynajmniej dyplom licencjata, starać się o przyjęcie na rok studiów kończący się dyplomem typu Bac +5 – odpowiednik polskiego magisterium, a w przypadku podwójnego doktoratu posiadać dyplom ukończenia studiów pozwalający na kontynuację studiów wyższych we Francji.

Jak czytamy na stronie Instytutu Francuskiego, w przypadku porównywalnych kandydatur,
stypendia przyznawane są w pierwszej kolejności studentom, którzy w momencie złożenia wniosku przebywają w Polsce oraz którzy nigdy nie mieli okazji wyjazdu do Francji.

Szczegółowe informacje o tych programach można znaleźć na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce pod adresem http://institutfrancais.pl/sciences-universites/presentation-des-programmesde-bourses/.

Magdalena Cedro, Polska Agencja Prasowa

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...