wtorek, 24 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Seniorzy zyskają na emeryturze bez podatku

Emeryt ze świadczeniem 2088 zł „na rękę” dzięki zmianom podatkowym od nowego roku będzie

otrzymywał 2275 zł, czyli 187 zł więcej miesięcznie – wynika z wyliczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dzięki podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł od przyszłego roku wszystkie emerytury i renty zostaną

zwolnione z podatku dochodowego do kwoty 2500 zł brutto miesięcznie.

Od emerytur i rent do 2500 zł nie będą w ogóle potrącane zaliczki na podatek dochodowy. Będzie potrącana jedynie,

tak jak dotąd, składka zdrowotna 9 proc. W rezultacie świadczenie na rękę wzrośnie.

Emeryt ze świadczeniem 2500 zł brutto otrzymuje dzisiaj na rękę 2088 zł. Dzięki zmianom jego świadczenie na rękę

wzrośnie do 2275 zł, ponieważ nie zapłaci podatku 187 zł miesięcznie. To 2244 zł rocznie” – wskazuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Świadczenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie pobiera: 3,7 mln emerytów (czyli 62 proc. ogółu) oraz 1,4 mln rencistów (czyli 75 proc. ogółu).

Przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS w marcu tego roku (po waloryzacji) wynosiła 2544,54 zł brutto. Jej wysokość

jest jednak znacznie zróżnicowana ze względu na płeć – przeciętne świadczenie mężczyzn to 3184,20 zł, a kobiet 2127,81 zł.

PAP/ as/

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...