czwartek, 7 lipca, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Senat: 600 ofert na zadania polonijne w 2019 r.

Do Senatu wpłynęło 600 ofert na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.

 

Oferty zostały złożone przez 244 organizacje pozarządowe; ich łączna wartość to ponad 300 mln zł – poinformował dział prasowy Senatu.

Senat sprawował pieczę nad Polonią od 1989 r.; w 2012 r. pieniądze z budżetu na współpracę z Polakami za granicą przekazano Ministerstwu Spraw Zagranicznych. W 2016 r. środki wróciły do dyspozycji Senatu, ale były wydawane zgodnie z wynikami rozpisanego przez MSZ konkursu, na który przeznaczono ponad 60 mln zł; od 2017 r. całą pulą środków na Polonię zarządza Senat.

Jak podkreślono w środowym komunikacie Senatu, decyzję o zleceniu zadań związanych z opieką nad Polonią i Polakami za granicą podejmie Prezydium izby w pierwszym kwartale 2019 r. Środki na ich realizację zostaną następnie przekazane w formie dotacji celowej. Zadania mają być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Dział prasowy Senatu podał, że do Kancelarii wpłynęło 600 ofert na kwotę 329 mln 199 tys. 97 zł. Najwięcej bo 211 ofert – na kwotę 81 mln 554 tys. 280 zł – dotyczy kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego. 183 oferty o wartości 101 mln 282 tys. 109 zł dotyczą działań związanych z edukacją, 99 ofert na łączną kwotę 56 mln 805 tys. 294 zł – mają wzmacniać pozycję środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania. 52 oferty o wartości 36 mln 205 tys. 880 zł dotyczą infrastruktury polonijnej, 28 ofert na kwotę 32 mln 662 tys. 721 zł – mediów polonijnych, a 27 ofert o wartości 20 mln 688 tys. 812 zł – pomocy charytatywnej i socjalnej.

Jak zaznaczono w komunikacie, oferty “zostały złożone przez 244 organizacje pozarządowe za pośrednictwem generatora ofert”, przy czym do ich składania uprawnione były “wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą”.

PAP/dad

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...