czwartek, 26 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Są pieniądze na inwestycje obejmujące przetwarzanie produktów rolnych

31 października rozpocznie się nabór wniosków, kierowany do zakładów przetwórczych, w ramach
wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój – poinformowała
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
O środki mogą się starać mikro-, małe oraz średnie firmy
Jak przekazała w poniedziałkowej informacji prasowej ARiMR, rozpoczynający się wkrótce nabór wniosków w
ramach “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” kierowany jest do:
mikro-, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie wytwarzania pasz
na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) oraz przedsiębiorców z sektora mikro-, małych
i średnich firm prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół
(nowowprowadzany sektor).
Można otrzymać refundację do 50 procent kosztów
“Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację
danej inwestycji” – wyjaśniono. Zaliczają się do nich m.in. wydatki na budowę lub modernizację budynków
wykorzystywanych do prowadzenia działalności.
Jak dodano, wsparcie można otrzymać też na zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania
produktów rolnych, magazynowania ich czy przygotowania do przetwarzania. W takim przypadku
dofinansowane mogą być także koszty leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności – wskazała
ARiMR.
Wsparcie od 10 do 15 mln zł
Wyjaśniono, że wysokość pomocy, jaką można otrzymać, zależy od rodzaju podmiotu ubiegającego się o
dofinasowanie. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu
produktów rolnych maksymalne wsparcie wynosi 10 mln zł. Natomiast gdy o dofinansowanie ubiega się
przedsiębiorstwo, które na podstawie odpowiednich przepisów jest związkiem grup producentów rolnych lub
zrzeszeniem organizacji producentów, limit wynosi 15 mln zł.
Dokumenty należy składać w ARiMR do 29 listopada
“Na złożenie dokumentów przedsiębiorcy będą mieli czas od 31 października do 29 listopada 2021 r. O
kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma uzyskanych punktów” – czytamy.
Wnioski o przyznanie wsparcia będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce
realizacji operacji – przekazano. Dokumenty można będzie składać osobiście, rejestrowaną przesyłką pocztową
lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ARiMR.
Źródło: PAP, ARiMR.
A S

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...