poniedziałek, 6 lutego, 2023

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Rząd przyjął projekt nowelizacji budżetu na 2021 r. Większe dochody i więcej inwestycji

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy budżetowej, w której
założono, że inflacja ma
wynieść w ujęciu średniorocznym 4,3 proc., a PKB ma wzrosnąć o
4,9 proc. – poinformowało Centrum
Informacyjne Rządu.
Dochody budżetu państwa w 2021 r. zostały zaplanowane na poziomie
prawie 483 mld zł (w dotychczasowej
ustawie budżetowej było to 404,5 mld zł), a wydatki budżetu państwa
wyniosą 523,4 mld zł (dotychczas 486,8
mld zł).
Wpływy z PIT mają wynieść 71,3 mld zł (w dotychczasowej ustawie
budżetowej było zaplanowanych 69,3 mld
zł), wpływy z CIT mają wynieść 49,5 mld zł (dotychczas 37,1 mld zł),
wpływy z VAT mają wynieść 214,5 mld
zł (dotychczas 181 mld zł), a wpływy podatkowe ogółem mają wynieść
424,8 mld zł (dotychczas planowano
369,1 mld zł). Deficyt w 2021 r. ma wynieść 40,4 mld zł (82,3 mld zł w dotychczasowej
ustawie budżetowej).
Powrót do unijnych i krajowych reguł fiskalnych
Nowelizacja budżetu na 2021 r. została przygotowana z zastosowaniem stabilizującej
reguły wydatkowej. W
tym i w kolejnym roku będziemy mieli do czynienia z tzw. generalną klauzulą wyjścia
, ogłoszoną przez Komisję
Europejską, zawieszającą unijne reguły fiskalne i pozwalającą na zwiększone wydatki.
“W 2023 r. będziemy wracać do unijnych i krajowych reguł fiskalnych. Wyższe
wydatki związane z walką z
konsekwencjami COVID-19 powinny naturalnie wygasać. Będzie to ograniczało nasz
deficyt i przy
prognozowanym dla Polski wzroście gospodarczym będzie przyczyniało się do
redukcji zadłużenia do PKB” –
napisano w komunikacie.
Jak informuje CIR w 2021 r. rząd będzie nadal wspierał wzrost gospodarczy
Polski – ze szczególnym naciskiem
na inwestycje – przy równoczesnym zmniejszeniu deficytu – z planowanych 82,3
mld zł do 40,4 mld zł, czyli o
ponad połowę.
Rząd zdecydował też, że jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowe
środki w wysokości 12 mld
zł, z czego 8 mld zł na realizacje zadań własnych, a 4 mld zł na inwestycje
dotyczące wodociągów i zaopatrzenia
w wodę oraz kanalizację. Ponadto wydatki na drogi i kolej zostaną zwiększone
o ok. 10,1 mld zł, w tym na drogi
o ponad 3,6 mld zł, a na kolej o 6,4 mld zł.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzyma dodatkowo 800 mln zł.
Środki te zostaną
przeznaczone na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami.
Wzrośnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie
O ok. 650 mln zł zostaną zwiększone środki m.in. na zwalczanie chorób zakaźnych
zwierząt oraz na pomoc
finansową udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na
wyrównanie kwoty
obniżonego dochodu dla producenta świń w związku z walką z ASF. Wsparcie otrzymają
także jednostki
realizujące zadania w obszarze rolnictwa.
Środki na służbę zdrowia zostaną zwiększone o 1 mld zł, w tym 800 mln zł na
dotację dla Narodowego
Funduszu Zdrowia. Na bieżące funkcjonowanie oraz na inwestycje Policji,
Straży Granicznej i Państwowej
Straży Pożarnej zapewnionych zostanie dodatkowo 2,2 mld zł.
Na inwestycje w szkolnictwie wyższym i nauce zostanie przeznaczony dodatkowy 1 mld zł.
Wzmocni to sektor
badań naukowych i edukacji w szkolnictwie wyższym oraz da impuls inwestycjom
pocovidowym.
O ok. 672 mln zł zostaną zwiększone środki na realizację priorytetowych zadań
związanych z kulturą i ochroną
dziedzictwa narodowego. Ok. 2,7 mld zł zostanie przeznaczone na fundusz motywacyjny
dla pracowników
państwowej sfery budżetowej. Środki te będą mogły być wykorzystane w 2021 i 2022 r.
Dodano, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce
narodowej ma wynieść 5
tys. 548 zł (5 tys. 259 zł w dotychczasowej ustawie budżetowej).
Źródło: PR24.pl, PAP
AS

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...