sobota, 1 października, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

RPP o stopach procentowych: oprocentowanie kredytów i pożyczek się nie zmieni

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym
poziomie; referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej – podał NBP.
Jak poinformował Narodowy Bank Polski – stopa lombardowa wynosi 0,50 proc. w skali rocznej; stopa
depozytowa 0,00 proc. w skali rocznej; stopa redyskonta weksli to 0,11 proc. w skali rocznej; stopa dyskontowa
weksli 0,12 proc. w skali rocznej.
To oznacza, że wrzesień będzie już 16. z rzędu miesiącem z rekordowo niskim oprocentowaniem kredytów i
depozytów. Ostatnia zmiana – obniżka stóp – nastąpiła 29 maja 2020 r.
– Podwyższona inflacja w znacznym stopniu wynika ze wzrostu cen paliw związanego z wyraźnie wyższymi niż
przed rokiem cenami ropy naftowej na rynkach światowych, a także ze wzrostu cen żywności. Jednocześnie
roczny wskaźnik inflacji jest nadal podwyższany przez wzrost cen energii elektrycznej, który miał miejsce na
początku br. oraz podwyżki opłat za wywóz śmieci, a więc czynniki, które – podobnie jak wzrost cen surowców
– są niezależne od krajowej polityki pieniężnej – poinformowała RPP po posiedzeniu.
Dodano, że w kierunku wyższej inflacji oddziałuje także wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w
warunkach pandemii oraz kosztów transportu międzynarodowego i przejściowe zakłócenia w globalnych
sieciach dostaw.
– Wyżej wymienione czynniki przyczynią się prawdopodobnie do utrzymywania się rocznego wskaźnika inflacji
w najbliższych miesiącach powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. Jednocześnie w przyszłym
roku, po wygaśnięciu części czynników przejściowo podwyższających dynamikę cen, oczekiwane jest obniżenie
się inflacji – wskazano.
Według RPP kształtowanie się inflacji w przyszłym roku będzie zależało od trwałości ożywienia koniunktury, w
tym od sytuacji na rynku pracy po zakończeniu programów pomocowych.
Wyjaśniono, że “biorąc pod uwagę
przyczyny podwyższonej obecnie inflacji oraz jej oczekiwany przejściowy charakter, a jednocześnie
uwzględniając niepewność dotyczącą trwałości i skali ożywienia gospodarczego, NBP utrzymuje stopy
procentowe na niezmienionym poziomie”.
Źródło: pap, PR24, rpp,

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...