niedziela, 22 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Rosną płace i zatrudnienie. GUS: dane za październik

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2021 r. wyniosło 5 917,15 zł, co
oznacza wzrost o 8,4 proc. rdr – podał Główny Urząd Statystyczny.
Jednocześnie zatrudnienie w tym sektorze było wyższe o 0,5 proc. niż rok wcześniej. Wzrost zatrudnienia w
październiku wynikał m.in. z przyjęć pracowników, zwiększania wymiaru etatów – podał Główny Urząd
Statystyczny.
“Minimalny wzrost przeciętnego zatrudnienia w październiku 2021 r. wynikał m.in. z przyjęć w jednostkach,
zwiększania wymiaru etatów zatrudnionych pracowników do poziomu sprzed pandemii, a także mniejszej absencji w
związku z przebywaniem na urlopach bezpłatnych – co w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także
zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach” – napisał
GUS.
“Popyt na pracę i niedobory pracowników tworzą presję na szybki wzrost wynagrodzeń” – stwierdzili w piątek
analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ich zdaniem wzrost płac w przyszłym roku utrzyma się powyżej 8
proc., a niedobory pracowników będą prowadzić do wysokiej inflacji.
– Formalne tempo wzrostu zatrudnienia spowolniło – to jednak efekt częstszego świadczenia pracy w oparciu o
działalność gospodarczą – zaznaczył analityk z zespołu makroekonomii PIE Marcin Klucznik. Dodał, że popyt na
pracę oraz niedobory pracowników tworzą presję na szybki wzrost wynagrodzeń. Dynamika zatrudnienia obniżyła
się w październiku z 0,6 do 0,5 proc. rdr, zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi. Analitycy zaznaczyli, że formalne
zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ustabilizowało się na poziomach niższych niż przed pandemią – obecnie jest
ono o ok. 1,5 proc. mniejsze niż na koniec 2019 r.
Według ekspertów teoretycznie oznacza to utratę ok. 95 tys. etatów. “Pomimo tego przedsiębiorstwa zgłaszają
wysoki popyt na pracę oraz rosnące problemy z rekrutacją pracowników” – zaznaczył PIE. Wyjaśniono, że
niespójność w danych wynika ze zmiany formy zatrudnienia – “coraz częściej pracownicy decydują się na
świadczenie usług w oparciu o działalność gospodarczą”.
Etatowców i samozatrudnionych więcej niż przed pandemią
Zwrócono uwagę, że badania ankietowe prowadzone wśród pracowników wskazują, że łączna liczba pracujących w
polskiej gospodarce wzrosła od początku pandemii o 1,5 proc. i jest obecnie rekordowo wysoka (ponad 16,7 mln).
“Oznacza to, że istotna grupa pracowników przeszła na samozatrudnienie – dane REGON wskazują, że co miesiąc
rejestrowanych jest ok. 25 tys. działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne” – podkreślili
analitycy.
Wysoki popyt na pracowników powoduje wzrost wynagrodzeń
PIE obserwuje wysoki popyt na pracę, który przyczynia się do szybkiego wzrostu wynagrodzeń.
“Dynamika wzrostu
wprawdzie zmalała w październiku z 8,7 do 8,4 proc. rdr, jednak w odróżnieniu od poprzednich miesięcy przyrost
wynika z podwyżek w firmach, a nie efektów statystycznych” – oceniono.
Badania koniunktury PIE i BGK wskazują, że coraz więcej firm deklaruje podwyższanie wynagrodzeń. “Obecnie na
taki ruch decyduje się ok. 20 proc. przedsiębiorstw – to najwyższy odsetek w tym roku” – stwierdził PIE.
“Wzrost płac w przyszłym roku utrzyma się powyżej 8 proc. Wzrost kosztów pracy i niedobory pracowników będą
prowadzić jednak do wysokiej inflacji” – prognozuje PIE.
Źródło: GUS, IAR, PAP,
A S

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...