poniedziałek, 29 maja, 2023

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Rok 2022 dobry dla przewozów towarowych

Zeszły rok okazał się dobry dla naszego największego przewoźnika towarowego PKP Cargo. Spółka opublikowała właśnie wyniki finansowe. Z zestawienia wynika, że 2022 rok zakończył się dla spółki zyskiem netto w wysokości 148 mln zł. Przewoźnik chwali się także wysoką rentownością.

Ubiegły rok miał być czasem wychodzenia z pandemii, która negatywnie wpłynęła na cały sektor transportu. Wybuch wojny na Ukrainie wprowadził niepewność i destabilizację na rynku. Działania wojenne groziły zerwaniem łańcuchów dostaw, a szalejące ceny surowców energetycznych wprowadzały złą atmosferę na rynku. Na pracę przewozową wpłynęło także wprowadzenie po wybuchu wojny na Ukrainie embarga na rosyjski węgiel

Dlatego też wszystkie prognozy dotyczące kondycji finansowej takich spółek, jak PKP Cargo, były bardzo ostrożne i obarczone dużym marginesem błędu. Ryzyko było tym większe, że w 2022 roku wzrosły koszty własne spółki, spowodowane między innymi wzrostem płac.

Współpraca z siedmioma krajami

Mimo to, zysk netto wyniósł za zeszły rok 148 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 26 proc. względem 2021 roku i wyniosły 5,39 mld zł. Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie przekraczającym miliard złotych, co oznacza wzrost o 108 proc. rok do roku i rentowność na poziomie 20 proc.

Najwyższy wzrost kosztów nastąpił w zakresie zakupu energii i paliw trakcyjnych, co wiązało się z rosnącymi cenami hurtowymi energii i paliw. W 2022 roku co prawda koszt dostępu do infrastruktury kolejowej pozostał bez zmian, jednak wzrosły takie koszty, jak czynsze oraz opłaty za użytkowanie nieruchomości i taboru.

Inwestycje w PKP Cargo zamknęły się w ubiegłym roku na poziomie 776 mln zł. Spółka kupowała między innymi nowy tabor, a także dokonywała napraw użytkowanego taboru.

– Cargo to przyszłość. Podstawą naszego sukcesu jest kilka filarów. Urealniliśmy stawki przewozowe. Rozwijamy współpracę z siedmioma krajami, między innymi z Czechami, Słowacją i Węgrami. Jestem też bardzo dumny z tego, że wspomagamy walkę Ukrainy z rosyjskim reżimem. Współpracujemy przy niesieniu wolności innymi narodom. Zrealizowaliśmy kontrakty węglowe, co wpłynęło pozytywnie na bezpieczeństwo w energetyczne naszego kraju. Zawarliśmy też porozumienie z pracownikami, co zakończyło spór zbiorowy w PKP Cargo – powiedział podczas prezentacji wyników prezes spółki Dariusz Seliga.

Zintegrowane łańcuchy logistyczne

Według przedstawicieli zarządu sytuacja na rynku powoli się stabilizuje, a takie firmy nauczyły się żyć z trudnościami rynkowymi.

W tym roku przewoźnik chce pracować nad podnoszeniem efektów obsługi poprzez doskonalenie procesów przewozowych i ich cyfryzacji

PKP Cargo jest największą w Polsce firmą świadczącą kolejowe usługi transportowe. Spółka działa zarówno w kraju, jak i na terenie Unii Europejskiej. Klientom oferuje usługi transportowe w zintegrowanych łańcuchach logistycznych, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Realizuje również przewozy nadzwyczajne.

Firma dysponuje 1,5 tys. lokomotywami 30 tys. wagonów. Od 2013 roku PKP Cargo jest notowana na giełdzie. Zatrudnia około 20 tys. osób.

 

 

PR24.pl, iar

Foto: PKP CARGO/Twitter

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...