niedziela, 29 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Robotnicy czy urzędnicy, kto najdłużej pracuje? Polski Instytut Ekonomiczny zna odpowiedź

Pracownicy fizyczni spędzają najwięcej czasu w pracy – wynika z analizy
Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), przygotowanej na podstawie danych
GUS. Średni czas pracy w budownictwie i transporcie wynosi ponad 40 godzin
tygodniowo, natomiast w rolnictwie – 39,6 godzin.
Analizę Tygodnika Gospodarczego PIE oparto na danych GUS z Badania Aktywności
Ekonomicznej Ludności (BAEL) za 2019 r. Dane opierają się na deklaracji osób
zatrudnionych na temat faktycznie przepracowanego czasu pracy w głównym miejscu
pracy w danym tygodniu. Dotyczą zarówno pracowników najemnych, jak i osób
samozatrudnionych. Jak tłumaczy PIE, wzięto pod uwagę statystyki dla 2019 r., które
nie zostały zaburzone przez późniejsze pandemiczne obostrzenia.
Kto najdłużej pracuje ?
Wyniki analizy podważają przekonanie, że długi czas pracy jest najbardziej powszechny
wśród pracowników umysłowych – podkreśla PIE. Najwięcej czasu w pracy spędzają
osoby pracujące w budownictwie, transporcie i rolnictwie.
Średni czas pracy w budownictwie i transporcie wynosi ponad 40 godzin tygodniowo: w
budownictwie jest to 41,4 godzin, w transporcie – 40,8 godzin. Również w rolnictwie jest
on stosunkowo wysoki – wynosi 39,6 godzin. W obliczeniach uwzględnione są zarówno
osoby, które pracowały w nadgodzinach, jak i te, które pracowały krócej lub wcale (np.
ze względu na urlopy lub zwolnienia).
Są to zarówno osoby pracujące na pełny, jak i niepełny etat. W branżach, w których
średni przepracowany czas jest najkrótszy (edukacja, kultura, sztuka, rekreacja,
pozostałe usługi), po części jest to związane z większą powszechnością pracy na
niepełny etat – podaje PIE.
Przymusowe nadgodziny ?
W rolnictwie, budownictwie i transporcie jest też największy udział osób pracujących
powyżej 40 godzin tygodniowo – pracuje tak prawie co trzeci pracownik w rolnictwie i
budownictwie. W transporcie jest to co czwarty pracownik. W rolnictwie jest natomiast
największy udział osób pracujących powyżej 50 godzin tygodniowo – 14 proc.
Jednocześnie w tej branży jest też stosunkowo duży udział osób pracujących poniżej 40
godzin – 31 proc.Jest to kwestia sezonowości pracy rolniczej – jej dłuższego czasu
latem, a krótszego zimą – tłumaczy PIE. Zauważa, że także w budownictwie i transporcie
zauważalny jest udział osób pracujących powyżej 50 godzin tygodniowo – wynosi 7
proc.
Źródło: PIE, PR24/PAP
A S

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...