czwartek, 26 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Programy proekologiczne dostaną duże dotacje. Jakie sumy?

W 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska chce przeznaczyć 1,95 mld zł na program “Czyste
powietrze”, a 660 mln zł na “Mój prąd”.
W przyszłym roku na ochronę środowiska Fundusz chce wydać na
wszystkie programy ponad 9 mld zł, z czego 6,5 mld w formie dotacji.
W planach wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2022 rok będzie blisko
5,1 mld zł, czyli o ponad 70 proc. więcej (około 1,9 mld zł) niż w planie na kończący się 2021 rok.
Większe wydatki będą możliwe dzięki wzroście przychodów w 2022 rokugłównie z planowanego pozyskania
środków ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji CO2 (900 mln zł Z Funduszu
Modernizacyjnego), uwzględnienia przychodów Funduszu Niskoemisyjnego Transportu z tytułu opłaty emisyjnej
(390 mln zł) oraz uzyskania opłat zastępczych wynikających z ustawy o efektywności energetycznej (355 mln zł).
Wydatki na “Czyste Powietrze”
Zgodnie z planem, w 2022 r. NFOŚiGW na inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną chce
przeznaczyć blisko 9,2 mld zł, czyli o 2,2 mld zł więcej niż w 2021 r.
Na dotacje dla beneficjentów ma trafić 6,5 mld zł, a blisko 2,7 mld zł ma być przeznaczone na finansowanie zwrotne
(pożyczki – 2,3 mld zł; kapitałowe – 0,4 mld zł).
Fundusz przekazał, że zgodnie z planem, na wymianę przestarzałych pieców oraz termomodernizację budynków w
ramach programu “Czyste powietrze” ma iść 1,95 mld zł. Na program promocji fotowoltaiki “Mój prąd” ma być
przeznaczone 660 mln zł. Fundusz zapowiadał, że w pierwszym bądź drugim kwartale 2022 r. ma wystartować
czwarta edycja tego programu – szersza od poprzednich, oferująca nie tylko dopłaty do paneli PV, ale również m.in.
do magazynów energii czy ładowarek do samochodów elektrycznych.
Z planu wydatków Funduszu na przyszły rok wynika ponadto, że 900 mln zł trafi na wsparcie niskoemisyjnego
transportu, infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru.
Walka ze smogiem
Fundusz w 2022 roku będzie również wspierał inwestycje, których celem będzie ograniczenie emisji zanieczyszczeń
przemysłowych do atmosfery, a także budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji prowadzących do
zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych. W tym celu w ramach dwóch programów “Nowa Energia” i “Energia
Plus” ma trafić do beneficjentów 750 mln zł.
NFOŚiGW w 2022 roku ma przeznaczyć również 537 mln zł na programy wspierające budownictwo
energooszczędne. Fundusz chce wydać w 2022 roku ponad 1 mld zł, a na wsparcie działalności monitoringu
środowiska, adaptacji do zmian klimatu, ochrony zasobów wodnych poprzez zwiększenie retencji na prywatnych
posesjach – 440 mln zł.
Program “Moja Woda”
Z powyższej informacji Funduszu wynika, że także w 2022 r. kontynuowany będzie cieszący się dużą popularnością
program “Moja woda”. Można było w nim otrzymać do 5 tys. zł dotacji na m.in. instalacje wychwytujące
deszczówkę na prywatnych nieruchomościach.
Natomiast na polepszenie systemów oczyszczania ścieków w aglomeracjach przeznaczonych ma być ponad 400 mln
zł, a poza aglomeracjami – przeszło 150 mln zł.
Z planu wydatków NFOŚiGW wynika ponadto, że ponad 330 mln zł trafi na inwestycje związane z gospodarką
odpadową w tym usuwanie porzuconych odpadów.
Plan zakłada też, że 1,5 mld zł z NFOŚiGW trafi na wpłaty do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu
Przewozów Autobusowych.
Źródło: PR24/PAP
A S

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...