środa, 25 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Prawie 2 miliardy zł na budowę punktów ładowania elektryków. Rusza nowy program wsparcia

Wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński poinformował o uruchomieniu programu
wsparcia rozwoju infrastruktury do ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych.
Wiceszef resortu klimatu i środowiska na konferencji prasowej poinformował o inauguracji programu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przewiduje wsparcie finansowe
dla rozwoju infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych i tankowania wodorem.
– Mamy już program wsparcia do zakupu samochodów elektrycznych, zakupu transportu publicznego.
Teraz pojawia się trzeci element tej układanki, czyli infrastruktura do ładowania i rozwój sieci – powiedział
Guibourgé-Czetwertyński.
Wiceminister poinformował, że w ramach nowego programu planowane jest wydanie blisko 2 mld zł. –
Przewidujemy, że dzięki temu będzie w stanie postawić 17 tys. punktów ładowania, czyli 10 razy więcej
niż mamy obecnie w Polsce – podkreślił.
Prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski dodał, że nowy program dopina “kaskadę programów, które koncept
elektromobilności czynią już absolutnie realnym”. “Jest to bardzo spójny koncept, to kamień milowy
dojścia do transportu elektromobilnego i pełnej zeroemisyjności sytemu elektroenergetycznego” –
zaznaczył.
Prąd i wodór
Wiceszef NFOŚiGW Artur Lorkowski, przedstawiając szczegóły nowego programu, wyjaśnił, że 870 mln zł
zostanie przeznaczone na wsparcie operatorów stacji ładowania prądem samochodów elektrycznych; 100
mln zł przeznaczonych zostanie na budowę do 20 stacji tankowania wodorem. Dodał, że 1 mld zł trafi do
Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na budowę 4 tys. km linii energetycznych i 800
transformatorów, które mają pozwolić doprowadzić prąd do stacji ładowania.
Program wyczekiwany przez branżę
Dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych Maciej Mazur powiedział, że
branża na ten moment czekała od 2018 roku, kiedy pojawiły się pierwsze deklaracje związane z
funduszem niskoemisyjnego transportu. – Ten program jest krytyczny dla celów związanych z
dekarbonizacją sektora transportu w Polsce […]. Potrzeby polskiego rynku są ogromne. Obecnie mamy
ok. 3,3 tys. ogólnodostępnych punktów ładownia, a zgodnie z szacunkami w perspektywie 2025 r. nasze
potrzeby przekroczą 40 tys. punktów ładowania. Skala wyzwań jest duża i musimy wiele takich
programów uruchomić – podsumował.
Nowy program kładzie nacisk na budowę infrastruktury do szybkiego i ultraszybkiego lądowania
samochodów elektrycznych – wskazał prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności Krzysztof Burda.
Dodał, że budowa infrastruktury stworzy warunki do tego, by użytkownicy pojazdów spalinowych
przesiedli się na elektryki.
Jak będzie działał program?
Z informacji Narodowego Funduszu wynika, że nabór w programie “Wsparcie infrastruktury do ładowania
pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” ruszy 7 stycznia 2022 roku. Z
bezzwrotnych dotacji na budowę infrastruktury będą mogły skorzystać samorządy, firmy, spółdzielnie i
wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy indywidualni. Celem jest upowszechnienie w Polsce samochodów
zeroemisyjnych oraz przemysłu i usług, zwłaszcza w sektorach działających na rzecz elektromobilności,
takich jak produkcja ładowarek, wytwarzanie wodoru, IT itd.
Wyjaśniono, że program przewiduje dofinansowanie przedsięwzięć polegających na: utworzeniu punktów
ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, które nie będą wykorzystywane
do świadczenia usługi ładowania (budżet 70 mln zł), budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22
kW, innych niż ogólnodostępne stacje ładowania (budżet 70 mln zł), budowie ogólnodostępnych stacji
ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW albo przebudowie ogólnodostępnych stacji ładowania
skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW (budżet 630 mln zł), a także budowie
lub przebudowie ogólnodostępnych stacji wodoru (budżet 100 mln zł).
Łącznie w ramach realizacji programu planuje się stworzenie lub przebudowanie 17 tys. 760 różnego typu
punktów i stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz 20 stacji tankowania wodoru – poinformowano.
Wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonych naborów będzie można składać od 7 stycznia do 31
marca 2022 r., ale nie dłużej niż do wyczerpania alokacji.
Źródło: PR24.pl, PAP
A S

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...