wtorek, 24 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Praca zdalna bardziej stresująca, niż się mogło wydawać

Stres mocniej dotknął podwładnych niż przełożonych, odczuły go też bardziej kobiety niż mężczyźni.
Ponad połowa ankietowanych miała poczucie, że pracuje więcej niż przed pandemią – wynika z badania
Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytetu SWPS.
Przez trzy miesiące, na przełomie grudnia 2020 r. i lutego 2021 r., grupa badaczy społecznych z
Akademii Leona Koźmińskiego wspólnie z dr. Mariuszem Ziębą z Instytutu Psychologii Uniwersytetu
SWPS zbierała dane na temat kondycji psychicznej pracowników. Naukowcy przeprowadzili badanie
internetowe wśród 587 Polek i Polaków w wieku 21-66 lat. Naukowcy pytali o szereg aspektów
związanych z przejściem na pracę zdalną w czasie pandemii COVID-19.
Jak wynika z analiz, na pracę zdalną po wybuchu pandemii przestawiło się blisko 90 proc.
respondentów. Przed marcem 2020 r. w takim trybie regularnie pracował jedynie co 10. badany.
Praca zdalna nie zawsze wygodna
– To zestawienie wystarczy, aby uświadomić sobie, jak dużym wyzwaniem dla polskich pracowników
było przejście z pracy w biurze do pracy z domu – mówi dr Piotr Pilch z Katedry Nauk Społecznych
Akademii Leona Koźmińskiego.
– Jedna piąta zbadanych przez nas Polaków przyznała, że w okresie pandemii nie miała i
podejrzewam, że nadal nie ma, wystarczająco komfortowych warunków do tego, by pracować z domu.
Dla około 12 proc. wyzwaniem było jednoczesne skupienie się na pracy i pogodzenie jej z potrzebami
domowników – dodaje.
Dla 38 proc. badanych zmiana trybu pracy na zdalny nie stanowiła problemu.
– Najczęściej mowa o młodych pracownikach, którzy na ogół mają nieco mniej obowiązków domowych
niż ich starsi koledzy. Ci respondenci oceniają przejście w tryb tzw. home office na ogół pozytywnie –
zauważa Pilch.
Trudności, których doświadczyła część badanych, wiązały się przede wszystkim z sytuacją, w której
inni domownicy musieli również uczyć się lub pracować zdalnie. W efekcie dorośli pracujący mieli
niższą efektywność w codziennych zadaniach zawodowych. O ile jedna czwarta respondentów
wskazała, że nie posiada wydzielonej przestrzeni do pracy w domu, jedna trzecia osób odpowiedziała,
że pracuje w pomieszczeniach wspólnych razem z innymi domownikami.
– Hałas w domu i odgłosy remontów z otoczenia utrudniały skupienie uwagi na obowiązkach
służbowych – wyjaśnia dr Kaja Prystupa-Rządca z Akademii Leona Koźmińskiego specjalizująca się w
zagadnieniach związanych z wirtualnym środowiskiem pracy.
Z domu pracujemy więcej?
Niemal 45 proc. badanych podzieliło się odczuciem, że w okresie pandemii ich dzień pracy był
wydłużony – czasami nawet do 10-12 godzin dziennie. Z kolei co druga osoba zauważyła, że pracuje
znacznie więcej niż przed pandemią. Zdaniem badaczki istnieje ryzyko, że z problemem
przepracowania będziemy mierzyć się również w kolejnych miesiącach.
Badania pokazują ponadto, że w pandemii pracodawcy nie zawsze udzielali odpowiedniej pomocy
swoim pracownikom. Okazuje się, że w jednej trzeciej analizowanych przypadków pracodawca nie
zapewnił dodatkowego sprzętu elektronicznego, a 11 proc. badanych miało trudności w wykonywaniu
pracy na skutek słabego łącza internetowego. Zaledwie 6 proc. osób otrzymało wsparcie w postaci
zwrotu kosztów dostępu do internetu, wody czy ogrzewania.
– Na doposażenie domu w meble biurowe mógł liczyć jeden na czterech pracowników. W kontekście
dostępności narzędzi i szkoleń IT prawie dwóch na pięciu uważa, że wsparcie ze strony pracodawcy
było niewystarczające – opowiada doktor Pilch.
Jak podkreślają badacze, aby zapewnić pracownikowi wysoki poziom satysfakcji z wykonywanych ​
obowiązków, musi on otrzymywać wsparcie zarówno ze strony zatrudniającej go organizacji, jak i
bezpośredniego przełożonego.
Praca zdalna bywa stresująca
Naukowcy zaobserwowali również dysproporcję w poziomie stresu. Specjalizująca się w kwestiach
związanych z dobrostanem organizacji pracy i pracowników psycholożka mgr Agnieszka Zawadzka-
Jabłonowska, współautorka badania z ramienia Akademii Leona Koźmińskiego, mówi, że kobiety były
bardziej zestresowane realiami pracy zdalnej niż mężczyźni.
– Przypuszczamy, że to na nie spadła większa część obowiązków domowych, a wyższy stres mógł
wynikać z trudności łączenia pracy zdalnej ze sprawami rodzinnymi – zauważa Zawadzka-
Jabłonowska.
– Szeregowi pracownicy mieli wyższy poziom stresu niż osoby na stanowiskach kierowniczych. To
lider kontroluje zasady pracy zdalnej, a nie podwładni, którzy stają przed koniecznością dostosowania
się do nowych realiów i poradzeniem sobie z coraz to większą liczbą obowiązków domowych –
zaznacza psycholożka.
Badacze zauważają, że z jednej strony praca zdalna mogła być stresująca ze względu na
nieznajomość technologii i brak przeszkolenia pracowników; z drugiej zaś opcja powrotu do biura
niejako narażała pracowników na zakażenie koronawirusem.
Źródło: PolskieRadio24.pl, PAP
A S

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...