środa, 10 sierpnia, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

POMNIK POLONII

Po całej kuli ziemskiej rozsypali się bracia nasi, Polacy. Spotkać ich można w Moskwie i Berlinie, w Irkucku i Nowym Jorku, nad Renem i Amurem, nie mówiąc o takich okolicach, jak: Wołyń, Podole, Ukraina i Litwa. Wszyscy oni tę posiadają wspólność wobec naszego serca i pamięci, że – prawie ich nie znamy, bardzo niewiele o nich wiemy i nader mało interesujemy się nimi.

Bolesław Prus

 

Dziś poza granicami Polski żyje ponad 20 milionów naszych rodaków. Są to zarówno potomkowie Polaków, którzy opuszczali Polskę z powodów politycznych czy gospodarczych, jak i dzisiejsi emigranci szukający swoich szans poza granicami naszego kraju.

Polscy emigranci budowali i budują swoje życie wrastając w społeczności wielu krajów świata, nie zapominając jednocześnie o swoich korzeniach. W trudnych momentach naszej historii Polonia wywierała ogromny wpływ na losy kraju, aktywnie wspierała nasze dążenia do niepodległości, wspomagała i czynnie uczestniczyła w odbudowie państwa polskiego.

My, Polacy, jesteśmy również dumni z dokonań i osiągnięć Polaków i osób polskiego pochodzenia w ich krajach osiedlenia. Tworzyli tam często wyjątkowe dzieła, zyskując szacunek i uznanie na całym świecie.

Za wierność swojej Ojczyźnie – Polsce, za wkład w walkę o naszą niepodległość, za dokonania, które zadziwiały świat, za kultywowanie polskości, za wielki patriotyzm ofiarujemy Polonii w podzięce ten symboliczny dowód uznania – Pomnik Polonii.

Będzie to hołd dla wielu pokoleń polskich emigrantów, którzy współtworzyli i współtworzą nasze narodowe dzieje.

Pomnik Polonii zlokalizowany będzie w Warszawie, a jego koszt określony został na kwotę ok. 1.200.000 zł (tj. równowartość ok. 270.000 dolarów US lub 307.000 euro)

 

WPŁATY NA BUDOWĘ POMNIKA POLONII

Osoby fizyczne i prawne przekazujące kwotę minimum 200 zł (lub równowartość w obcej walucie) otrzymują:

– Certyfikaty dobroczynności, a ich nazwiska (nazwa instytucji) będą ogłaszane w publikacjach Komitetu Budowy Pomnika Polonii.

 

Osoby fizyczne przekazujące kwotę minimum 5.000 zł (lub równowartość w obcej walucie) otrzymują:

– Certyfikaty dobroczynności, a ich nazwiska znajdą się na tablicy fundatorów umieszczonej na pomniku oraz otrzymają Krzyż Honorowy „Polonia Semper Fidelis” jako współfundatorzy pomnika.

 

Osoby prawne (instytucje, związki, stowarzyszenia itp.) przekazujące kwotę minimum 10.000 zł (lub równowartość w obcej walucie) otrzymują:

– Certyfikaty dobroczynności, a ich nazwy będą wymienione na tablicy fundatorów umieszczonej na pomniku oraz imienną statuetkę „Polonia” lub Krzyż Honorowy „Polonia Semper Fidelis” jako współfundator pomnika.

 

Inne osoby

Osoby, które w znaczący sposób przyczynią się do rozpropagowania idei budowy Pomnika Polonii (np. przedstawiciele Komitetu za granicą, redakcji środków masowego przekazu itp.) mogą być uhonorowane jedną z w/w nagród.

 

WPŁATY NA FUNDUSZ BUDOWY POMNIKA

 

Wpłaty z Polski

Bank Pekao SA nr konta: 04 1240 1037 1111 0010 8585 8575  z dopiskiem: Pomnik Polonii

 

Wpłaty z zagranicy

Bank Pekao SA – BIC: PKOP PL PW nr konta: 04 1240 1037 1111 0010 8585 8575 z dopiskiem Pomnik Polonii

 

¯ ¯ ¯

 

Po dokonaniu wpłaty w celu otrzymania certyfikatu prosimy o przesłanie swojego adresu pocztowego do Fundacji

 

FUNDACJA POLONIA SEMPER FIDELIS

KOMITET BUDOWY POMNIKA POLONII

  1. Złotych Piasków 1 m. 14

02-759 Warszawa

lub na adres poczty elektronicznej

judycki2010@gmail.com

 

Telefon kontaktowy w celu uzyskania szczegółowych informacji

22 25 84 809 lub 698 406 335

www.fundacja-psf.com

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...