środa, 5 października, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Polskie społeczeństwo się starzeje. Dane z Narodowego Spisu Powszechnego


38.036.118 – to liczba obywateli Polski na koniec marca ubiegłego roku – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. GUS przedstawił kolejne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dr Dominik Rozkrut podkreślił, że spis powszechny jest podstawą działania całego systemu statystycznego. Dodał, że wszystkie późniejsze badania opierają się na wynikach spisu. W porównaniu z ostatnim badaniem z 2011 liczba ludności naszego kraju zmniejszyła się o 1,2 proc., czyli o 476 tys. W miastach zamieszkuje 59,8 proc., na wsiach – 40,2 proc. osób.

Najwięcej osób zamieszkiwało województwo mazowieckie – 5 mln 514 tys., czyli 14,5 proc. ludności całego kraju. Na drugim miejscu jest województwo śląskie. W perspektywie ostatniej dekady największy spadek liczby ludności dotyczył województw świętokrzyskiego, opolskiego i lubelskiego.

Spis potwierdził poza tym, że polskie społeczeństwo się starzeje. Dominik Rozkrut powiedział, że wyraźnie zwiększył się odsetek liczby ludności w wieku poprodukcyjnym – z 16,9 proc. do 22,3 proc., co oznacza, że przeszło co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat.

Ze spisu wynika poza tym, że ubywa mieszkańców ściany wschodniej.

Źródło: PR24.pl, IAR, GUS

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...