środa, 6 lipca, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Polski Ład po zmianach. Co czeka Polaków od 1 lipca?

Obniżka stawki podatku dochodowego z 17 proc. do 12 proc., likwidacja wprowadzonej na początku 2022 r. ulgi dla klasy średniej oraz zmiany w zakresie odliczania składki zdrowotnej to największe zmiany, które wejdą w życie od 1 lipca – przypomina portal bankier.pl.
Czy 1 lipca 2022 r. będzie kolejną przełomową datą dla polskiego systemu podatkowego? Wśród zmian znajdzie się obniżka stawki podatkowej a 17 na 12 proc., wyższe limity dochodów dziecka umożliwiające skorzystanie z preferencji podatkowych oraz ujednolicenie terminu składania formularzy podatkowych.
Serwis bankier.pl przedstawił najważniejsze zmiany w Polskim Ładzie, które będą mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia netto od 1 lipca 2022 r.

Zmiana skali podatkowej

Od 1 lipca 2022 r. obniżona zostanie stawka PIT w pierwszym progu podatkowym z 17 proc. na 12 proc. Zmiana dotyczy osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie oraz przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej. Nowa stawka będzie obowiązywać za cały rok podatkowy. W praktyce, pracownicy od 1 lipca otrzymają wyższe wynagrodzenie netto, natomiast w rozliczeniu rocznym PIT urzędy skarbowe zwrócą nadpłacony podatek za okres od stycznia do lipca 2022 r.
Kwota wolną od podatku wyniesie 30 tys. zł rocznie. Osoby zarabiające w przedziale od 30 tys. zł do 120 tys. zł stosują stawkę podatkową w wysokości 12 proc. Natomiast po przekroczeniu progu 120 tys. zł suma nadwyżki jest opodatkowana według stawki 32 proc. Z kolei danina solidarnościowa, czyli trzeci próg podatkowy dotyczy osób osiągających dochody powyżej 1 mln zł w ciągu roku. Nadwyżka ponad tę kwotę opodatkowana jest na poziomie 4 proc.

Koniec ulgi dla klasy średniej

Pierwotnym celem ulgi dla klasy średniej było rekompensowanie niekorzystnej, dla części podatników zmiany, wynikające z reformy składki zdrowotnej. W rzeczywistości ulga wprowadziła spore zamieszanie w systemie podatkowym.

Ulga dla klasy średniej zostanie zlikwidowana. Nowelizacja ustawy przewiduje wyjątek dla pewnej grupy podatników, Osoby, dla których rozliczenie z ulgą dla klasy średniej będzie korzystniejsze niż rozliczenie według nowego mechanizmu otrzymają zwrot pieniędzy z urzędu skarbowego.

Odliczenie składki zdrowotnej

Podatnicy rozliczający się na tzw. zasadach ogólnych nie będą mogli odliczyć składki w rozliczeniu PIT. Przedsiębiorcy używający skali podatkowej odliczą maksymalnie 8,7 tys. zł w skali roku. Wysokość tej kwoty ma być corocznie waloryzowana w oparciu o wskaźnik zawarty w projekcie ustawy.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane podatkiem liniowym oraz ryczałtem będą mogły odliczyć składkę zdrowotną od dochodu. Roczny limit wynosi:

• dla liniowców – 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu),
• dla ryczałtowców – 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie dochodu),
• dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie dochodu).

PIT dla osób samotnie wychowujących dziecko

Samotni rodzice rozliczą się wspólnie z dzieckiem. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów rodzice będą mogli skorzystać z podwójnej tzn. kwoty wolnej od podatku.

Ulga na dziecko z wyższym limitem

Nowe przepisy przewidują zwiększenie limitu dochodów dziecka rozliczającego się wspólnie z rodzicami. Nowelizacja zakłada podwyższenie kwoty dochodów dziecka bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców z kwoty 3.089 zł do 16.061,28 zł w 2022 r.
Zgodnie z przepisami nastąpi również rozdzielenie renty rodzinnej od dochodów rodzica. W praktyce oznacza to, że dziecko skorzysta z tzw. kwoty wolnej od podatku.


Forma podatku dochodowego do wyboru

Nowelizacja przewiduje obniżenie stawki podatku dochodowego dla pierwszego progu. W związku z tym przedsiębiorcy – wyjątkowo – będą mogli w trakcie roku zmienić formę opodatkowania. Osoby prowadzące działalność i rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem liniowym będą mogły złożyć PIT za 2022 r. rozliczony zgodnie z “zasadami ogólnymi”. Natomiast do końca 2022 r. muszą stosować aktualnie wybraną formę opodatkowania.
Jeden termin dla wszystkich

Polski Ład przewiduje wprowadzenie jednego terminu rozliczenia rocznych formularzy podatkowych. Zgodnie z nowelizacją deklaracje: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, oraz PIT-38 będą mogły być rozliczane od 15 lutego do 30 kwietnia.


Źródło:
PR24.pl, bankier.pl,

as

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...