czwartek, 6 października, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Polska z jednym z najniższych wskaźników bezrobocia

Dane Eurostatu za czerwiec pokazują, że w Polsce bezrobocie wyniosło 3 procent, przy czym dane te różnią się od informacji podawanych przez Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Sytuacja na rynku pracy lepsza jest od naszej tylko w Czechach, gdzie miesiąc temu było 2,4 procent bezrobotnych.

Jeśli chodzi o całą Unię Europejską, to – jak podaje Eurostat – bez pracy było 7,1 procent, w strefie euro – 7,8 procent.

Z danych unijnego urzędu statystycznego wynika, że bezrobocie w Unii w czerwcu nieznacznie wzrosło w porównaniu z majem – o jedną dziesiątą punktu procentowego. W sumie, we Wspólnocie, bez pracy pozostaje nieco ponad 15 milionów osób, z czego ponad 12 i pół miliona w Eurolandzie.

Oprócz Czech i Polski, które wypadają najlepiej we Wspólnocie, w czołówce są także Niemcy, Malta i Holandia z ponad 4-procentowym bezrobociem. Z danych, którymi za czerwiec dysponuje Eurostat, wynika, że najgorsza sytuacja pod tym względem jest w Hiszpanii, gdzie bez pracy było 15,6 procent.

W Grecji ostatnie dane zebrano w kwietniu i wtedy było tam 15,5 procent bezrobotnych. Kolejna jest Łotwa, gdzie bezrobocie przekroczyło 10 procent.

 

IAR/dad

Polskie Radio Dla Zagranicy

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...