niedziela, 29 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Polska Agencja Kosmiczna zawarła porozumienie z NASA. Program Artemis z udziałem Polaków

Polska Agencja Kosmiczna podpisała porozumienie z Narodową Agencją Aeronautyki i Przestrzeni
Kosmicznej Stanów Zjednoczonych, które daje Polsce możliwość udziału w wielostronnych programach
NASA dotyczących eksploracji m.in. Księżyca i Marsa.
Zawarte tzw. Artemis Accords to międzynarodowe porozumienie określające ramy współpracy w cywilnej
eksploracji i pokojowym wykorzystaniu Księżyca, Marsa oraz innych ciał niebieskich. Jest to kolejny ważny
krok w budowaniu współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi” – podkreśliła Polska Agencja Kosmiczna
(POLSA).
Dynamiczny rozwój polskiego sektora kosmicznego
Porozumienie otwiera polskim instytucjom i przedsiębiorstwom możliwość uczestniczenia w prowadzonym
przez NASA programie Artemis, dotyczącym powrotu ludzi na Księżyc i rozszerzenia eksploracji kosmosu.
Polska dołączyła tym samym do innych sygnatariuszy Artemis Accords takich, jak: Australia, Brazylia, Kanada,
Włochy, Japonia, Korea, Luksemburg, Nowa Zelandia, Ukraina, ZEA i Wielka Brytania.
Prezes POLSA Grzegorz Wrochna stwierdził, że polskie firmy i instytucje z sukcesami od lat współpracują m.in.
z NASA, ESA, DLR JAXA i CNSA. – Tylko w ciągu ostatnich 40 lat ponad 80 instrumentów zaprojektowanych
i skonstruowanych przez polskich naukowców i inżynierów było wykorzystywanych w różnych
międzynarodowych misjach kosmicznych. Z kolei dekada uczestnictwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej
zaowocowała dynamicznym rozwojem polskiego sektora kosmicznego, w którym działa już ponad 350 polskich
przedsiębiorstw – dodał.
Artemis Accords odwołuje się do Traktatu ONZ
Jak zapowiedziała Polska Agencja Kosmiczna, kolejnym krokiem w budowaniu polsko-amerykańskich relacji
będzie Umowa Ramowa o Współpracy Kosmicznej między Rzeczpospolitą Polską a USA, nad którą obecnie
trwają prace.
POLSA jest agencją wykonawczą Ministerstwa Rozwoju i Technologii powołaną w 2014 r. Jej zadaniem jest
wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez realizację priorytetów Polskiej Strategii Kosmicznej.
Zapisy Artemis Accords odwołują się do Traktatu ONZ o przestrzeni kosmicznej z 1967 r. i głównych
konwencji ONZ, które stanowią podstawę międzynarodowego prawa kosmicznego.
Źródło: PR24.pl, PAP

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...