czwartek, 1 czerwca, 2023

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Polonia coraz częściej podejmuje studia w Polsce

Młode pokolenie Polonii coraz chętniej podejmuje
studia na polskich uczelniach – wynika z danych
ministerstwa nauki. Najczęściej na studiowanie w
kraju decydują się Polacy mieszkający na Białorusi i
Ukrainie.
Jak wynika z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przekazanych Polskiej Agencji Prasowej w roku
akademickim 2013/14 na polskich uczelniach kształciło się
6284 studentów polskiego pochodzenia. Na studiach doktoranckich i stażach długoterminowych
uczyło się 198 cudzoziemców z polskimi korzeniami.
Dla porównania w roku akademickim 2012/13 w kraju studiowało 6138 młodych przedstawicieli
Polonii, a w roku 2011/12 było ich 6268.
W minionym roku akademickim 2471 studentów i doktorantów pochodziło z Ukrainy, 2059 z
Białorusi, 834 z Litwy, 264 z Kazachstanu, 166 z Rosji, 49 z Łotwy.
Jak poinformowało PAP ministerstwo nauki, zgodnie z rządowym Programem Współpracy z Polonią
i Polakami za Granicą przyjętym w październiku 2007 r. i zgodnie z Planem Współpracy z Polonią i
Polakami za Granicą na 2014 r. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej,
we współpracy z konsulatami w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Gruzji, Kazachstanu,
Turkmenistanu, Uzbekistanu, organizuje rekrutację młodzieży polskiego pochodzenia na studia w
Polsce w ramach stypendium rządu polskiego.
Corocznie do postępowania kwalifikacyjnego przystępuje ok. 800 kandydatów ubiegających się o
ponad 400 stypendiów na studia pierwszego stopnia. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest
posiadanie Karty Polaka lub udokumentowane polskie pochodzenie.
Posiadacze Karty Polaka, którzy nie przystąpili do rekrutacji organizowanej przez Biuro
Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, mogą podejmować i odbywać studia na
zasadach obowiązujących obywateli polskich. Mają wówczas możliwość korzystania ze świadczeń i
pomocy materialnej przewidzianej dla każdego studenta z Polski.
Istnieje jeszcze jedna możliwość studiowania przewidziana dla właścicieli Kart Polaka. Decyzją
rektora przyjmowani są na studia cudzoziemcy posiadający polskie pochodzenie i posiadacze Karty,
którzy podjęli w Polsce nieodpłatne studia. Mogą oni otrzymać po ukończeniu drugiego roku
studiów (w przypadku studiów pierwszego stopnia i pierwszego roku studiów drugiego stopnia)
stypendium rządu polskiego na dokończenie studiów.
Ministerstwo zaznacza, że cudzoziemcy z polskim pochodzeniem mogą korzystać z oferty
stypendialnej programów pomocowych finansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa
przeznaczonej na pomoc rozwojową. Są to program stypendialny im. S. Banacha (studia II
stopnia), program stypendialny dla obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego
podejmujących w Polsce studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych oraz
program stypendialny dla doktorantów oraz uczestników staży naukowych w zakresie nauk
technicznych dla obywateli krajów rozwijających się.
Tomasz Grodecki, Polska Agencja Prasowa

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...