czwartek, 26 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

PKN Orlen chce zająć się recylingiem tworzyw sztucznych

PKN Orlen analizuje możliwość wykorzystania innowacyjnej technologii Hydro-PRTSM przy wdrażaniu
projektów recyklingu chemicznego tworzyw sztucznych. Koncern podpisał w tej sprawie list intencyjny
oraz umowę na realizację studium wykonalności ze spółką KBR.
PKN Orlen podkreślił, że zgodnie z przyjętą strategią do 2030 r. “chce rozwijać nowy obszar swojej
działalności, który umożliwi efektywne ekonomicznie i środowiskowo zagospodarowanie odpadów z tworzyw
sztucznych”.
“Koncern podpisał list intencyjny oraz umowę na realizację studium wykonalności z wiodącym dostawcą
technologii i usług inżynieryjnych, z którym analizuje możliwość wykorzystania innowacyjnej technologii
Hydro-PRTSM przy wdrażaniu projektów recyklingu chemicznego tworzyw sztucznych. Pozwolą one
realizować założenia gospodarki obiegu zamkniętego i spełnić cel neutralności emisyjnej koncernu do 2050 r.” –
ogłosił PKN Orlen.
W informacji tej podano, że współpraca z firmą KBR “będzie opierać się na wykorzystaniu technologii Hydro-
PRTSM licencjonowanej przez KBR”, a przetwarzane tworzywa sztuczne będą pochodziły z kraju, przy czym
“odzyskane w procesie recyklingu związki chemiczne zostaną przerobione z wykorzystaniem własnych
aktywów rafineryjno-petrochemicznych w wyżej wartościowe produkty petrochemiczne, które trafią na rynek
polski i europejski”.
Ekologia to jeden z priorytetów firmy
– Jesteśmy odpowiedzialną firmą, która ma realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, dlatego
angażujemy się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Podejmując współpracę ze spółką KBR
stawiamy kolejny ważny krok w tym kierunku – oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.
Zaznaczył przy tym, że technologia, którą koncern obecnie analizuje, “ma umożliwić recykling odpadów z
tworzyw sztucznych i wykorzystywanie pozyskanych w ten sposób surowców do wytwarzania produktów
petrochemicznych i rafineryjnych”. – Będzie to nasza odpowiedź na globalne trendy związane z ochroną
środowiska, która jednocześnie przyczyni się do budowy wartości koncernu w długiej perspektywie – podkreślił
Obajtek.
Czym jest Hydro-PRTSM ?
Jak wyjaśnił PKN Orlen, technologia Hydro-PRTSM, licencjonowana przez KBR, polega na przetwórstwie
odpadowych tworzyw sztucznych w produkty ciekłe i gazowe, które następnie można przetwarzać i
wykorzystywać w produkcji chemikaliów, monomerów i polimerów.
“Podpisany list intencyjny oraz umowa na realizację studium wykonalności zakłada, że firma KBR weźmie
aktywny udział we wdrożeniu projektu dostosowanego do potrzeb Grupy Orlen oraz zapewni wymagane
wsparcie techniczne i wiedzę ekspercką” – zapowiedział koncern.
Neutralność klimatyczna do 2050 roku
PKN Orlen przypomniał, że jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej zadeklarował cel osiągnięcia
neutralności emisyjnej do 2050 r. Koncern wspomniał, że w ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 r.
zredukuje o 20 proc. emisję CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc.
CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. “Do końca tej dekady koncern zainwestuje ponad 25 mld zł w
projekty, które umożliwią redukcję oddziaływania na środowisko i otwarcie na nowe modele biznesowe” –
oznajmił PKN Orlen.
Według niego, w Europie rocznie powstaje 24,5 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych – ponad jedna trzecia
trafia do recyklingu, natomiast 42 proc. jest spalane, a 24 proc. składowane, co – jak podkreślono w informacji –
“jest sprzeczne z modelem gospodarki obiegu zamkniętego”. “Jednocześnie szacuje się, że ilość odpadów z
tworzyw sztucznych wzrośnie w 2035 r. do 31 mln ton, co powinno wpłynąć na intensyfikację projektów
recyklingowych” – zaznaczył PKN Orlen.
Źródło: PR24/PAP

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...