poniedziałek, 23 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

PGNIG: zgoda zarządu na rozpoczęcie optymalizacji działalności operacyjnej

Zarząd PGNiG podjął we wtorek uchwałę rozpoczynającą proces optymalizacji działalności operacyjnej Grupy
Kapitałowej – podała w komunikacie spółka. Docelowo PGNiG ma mieć strukturę holdingu, na początek cała
działalność operacyjna trafi do nowej SPV.

Jak podało PGNiG w komunikacie, wybrany wariant procesu optymalizacji zakłada wyodrębnienie, a następnie
przeniesienie z PGNiG do nowej celowej spółki zależnej (SPV) działalności operacyjnej – poszukiwania i wydobycia
węglowodorów, obrotu hurtowego oraz magazynowania gazu – w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
W kolejnym kroku SPV przejmie udziały w wybranych spółkach segmentowych należących do GK PGNiG.

Planowane przekształcenia organizacyjno-majątkowe mają na celu utworzenie modelu bazującego na strukturze
holdingowej, który jest zgodny z wiodącymi praktykami w branży energetyczno-paliwowej. Taką strukturę mają
światowi liderzy w sektorze oil&gas” – podkreślił prezes PGNiG Paweł Majewski.

Jak dodał, nowa struktura ma pozwolić np. na zapewnienie odpowiedniej rentowności operacyjnej w świetle
nasilającej się presji konkurencyjnej, a także na lepsze zarządzanie ryzykiem działalności operacyjnej
związanym ze zmiennością cen gazu ziemnego.

Spółka podkreśliła, że zamierza osiągnąć takie efekty jak poprawa efektywności procesów zarządczych, większa
transparentność i elastyczność struktury organizacyjnej oraz redukcja koszów operacyjnych i ryzyka gospodarczego.

Jak podano w komunikacie, w opinii zarządu przeprowadzenie optymalizacji pozwoli na maksymalizację efektywności
operacyjnej i finansowej, zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa do zawierania aliansów strategicznych oraz osiągnięcie
celów określonych w Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r.

Czytaj także: Smutna rzeczywistość zielonej transformacji

(PAP)/gr

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...