wtorek, 5 lipca, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

PGE kupuje trzy farmy wiatrowe


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na kupno trzech farm wiatrowych przez spółkę PGE Energia Odnawialna – poinformowała Polska Grupa Energetyczna (PGE).

PGE jest właścicielem wszystkich akcji spółki PGE Energia Odnawialna.

Uzyskano zgodę

“Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) informuje o powzięciu informacji o uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie przez PGE Energia Odnawialna S.A. (podmiot zależny od PGE) 100 proc. udziałów w spółce Collfield Investments sp. z.o.o., posiadającej 100 proc. udziałów w trzech spółkach celowych operujących trzema farmami wiatrowymi o łącznej mocy 84,2 MW” – podano.

Jak wyjaśniono, uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów było warunkiem zawieszającym transakcji.

Akwizycja trzech lądowych farm wiatrowych

“Zamknięcie Transakcji ma nastąpić w terminie pięciu dni roboczych od powzięcia informacji o spełnieniu warunku zawieszającego, chyba że obie strony postanowią inaczej” – dodano.

PGE informowała 1 kwietnia, że jej spółka zależna – PGE Energia Odnawialna zawarła z Vanadium Holdco Limited warunkową umowę kupna 100 proc. udziałów w Collfield Investments. Wartość transakcji ma wynieść ponad 900 mln zł.

Farmy w trzech województwach

Akwizycja trzech lądowych farm wiatrowych o mocy 84,2 MW to dla Grupy PGE wzrost mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej na lądzie z 688 MW do 772 MW oraz wzrost udziału w rynku z 9,6 proc do 10,8 proc. – poinformowała w piątek Grupa PGE.

Transakcja jest elementem realizacji strategii Grupy PGE do 2030 roku, która zakłada, że w 2030 r. Grupa PGE będzie posiadać 1,7 GW mocy w lądowych farmach wiatrowych, co zostanie osiągnięte również poprzez akwizycje.

Farmy będące przedmiotem akwizycji, znajdują się w trzech różnych województwach: województwie kujawsko-pomorskim (FW Radzyń o mocy 36,9 MW), województwie łódzkim (FW Ścieki o mocy 22 MW) i wielkopolskim (FW Jóźwin o mocy 25,3 MW).

ZRODLO: PR24, PGE
as

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...