wtorek, 24 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

PGE buduje kolejne elektrownie fotowoltaiczne

Polska Grupa Energetyczna (PGE) rozpoczęła budowę pięciu nowych elektrowni fotowoltaicznych: po jednej w województwie
lubelskim i mazowieckim oraz trzech w woj. łódzkim. Harmonogram zakłada, że wszystkie instalacje zostaną ukończone
w drugiej połowie 2022 r.

Jeszcze w tym roku na farmie PV Bedlno Radzyńskie 2 w województwie lubelskim zainstalowane zostaną panele słoneczne. Natomiast na
farmie PV Brzeźnik w województwie mazowieckim oraz PV Kaleń 1, PV Wrzeszczewice 1 i PV Wrzeszczewice 2 w województwie łódzkim,
zostaną zamontowane kable, inwertery, stacje transformatorowe i konstrukcje wsporcze.

Inwestycje zrealizuje spółka PGE Energia Odnawialna, która w Grupie PGE odpowiedzialna jest za rozwój odnawialnych źródeł energii.

Uruchomienie nowych elektrowni fotowoltaicznych jest możliwe dzięki wygranej 19 projektów PGE Energia Odnawialna podczas ostatniej,
czerwcowej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW, zorganizowanej przez
Urząd Regulacji Energetyki. Projekty PGE uzyskały wsparcie, oferując cenę sprzedaży energii elektrycznej na poziomie nie wyższym
niż 253,37 PLN/MWh. Oznacza to, że w ujęciu realnym cena ta się nie zmieni w latach 2023-2037.

Do tej pory PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła blisko 2,5 tys. ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy blisko
2000 MW. W przyszłości – jak podaje spółka – na tych terenach uruchomione zostaną zarówno jednomegawatowe instalacje, jak i znacznie
większe przedsięwzięcia. Nowe inwestycje realizowane będą na gruntach własnych Grupy PGE, gruntach należących do samorządów, instytucji
kościelnych, spółek skarbu państwa, ale również dzierżawionych od prywatnych właścicieli.

Farmy fotowoltaiczne będą zasilane nowoczesnymi modułami fotowoltaicznymi. Moc pojedynczego ogniwa osiągnie poziom 535 W. Celem jest
zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

PGE Energia Odnawialna zamierza finansować projekty poprzez system aukcyjny oraz w oparciu o długoterminową umowę sprzedaży
energii elektrycznej (PPA).

Należąca do grupy kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce.
Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc
zainstalowana wszystkich obiektów produkujących energię odnawialną wynosi 2326,25 MW.

ISBnews/RO

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...