wtorek, 24 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Orlen liderem odpowiedzialnym za tworzenie Mazowieckiej Doliny Wodorowej

PKN Orlen objął rolę lidera w tworzeniu Mazowieckiej Doliny Wodorowej ,
do której będzie należeć 16 podmiotów z doświadczeniem w rozwijaniu tej
technologii. Jak podał koncern, będzie on odpowiedzialny m.in. za powołanie
Doliny, określenie jej celów oraz przygotowanie strategii działania.

PKN Orlen, informując w piątek o projekcie, podkreślił, że zgodnie ze strategią Grupy Orlen do 2030 r., „konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku paliw alternatywnych”. „Koncern objął
rolę lidera w tworzeniu Mazowieckiej Doliny Wodorowej, do której będzie należeć 16 podmiotów
mających już doświadczenie w rozwijaniu tej technologii” – ogłosił PKN Orlen. Jak zapowiedział,
będzie on „odpowiedzialny m.in. za powołanie Doliny, określenie jej celów i przygotowanie strategii
działania”.

Podejmujemy działania biznesowe, które opierają się na jasno określonym celu:
do 2050 r. będziemy koncernem neutralnym emisyjnie. Mamy świadomość, że istotną
rolę w procesie transformacji będzie odgrywał wodór, dlatego z determinacją rozwijamy
tę przyszłościową technologię” – oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany
w komunikacie spółki. Jak ocenił, „Mazowiecka Dolina Wodorowa to inicjatywa, która
przyniesie wymierne korzyści koncernowi, a także polskiej gospodarce, stojącej przed
wyzwaniem stworzenia nowego systemu energetycznego opartego o nisko i zeroemisyjne źródła”.

Realizujemy ambitne projekty, m.in. w ramach międzynarodowego programu Hydrogen Eagle,
dzięki którym staniemy się wiodącym producentem wodoru w Europie Środkowej” – podkreślił
szef PKN Orlen.

Koncern wyjaśnił, że „Dolina Wodorowa to obszar odpowiadający regionom administracyjnym
, na którym realizowane będą projekty związane z wykorzystaniem wodoru w różnych obszarach gospodarki” – Doliny, według Strategii Wodorowej UE, mają stać się spójnym elementem
Europejskiego Ekosystemu Wodorowego.

Jak zaznaczono w informacji, zgodnie z projektem Polskiej Strategii Wodorowej, powstanie
minimum pięć Dolin Wodorowych, a każda z nich stanie się centrum badań, rozwoju, doskonalenia
i edukacji w zakresie wdrażania tej technologii w gospodarce. „Obecnie trwają równoległe prace
nad powołaniem łącznie pięciu Dolin: Podkarpackiej, Śląskiej, Dolnośląskiej, Wielkopolskiej i
Mazowieckiej, będącej jednocześnie jednostką centralną” – przekazał PKN Orlen.

Według koncernu, działalność Mazowieckiej Doliny Wodorowej będzie opierać się na czterech
filarach, które – jak wskazano w komunikacie – „mają przyczynić się do efektywnego rozwoju
i upowszechniania technologii wodorowych w polskiej gospodarce”. „Za główny uznaje się budowę
łańcucha wartości poprzez m.in. realizację projektów badawczo-rozwojowych, stworzenie
systemowych rozwiązań dla kształcenia wyspecjalizowanych kadr i prowadzenie działalności
na rzecz wsparcia procesów regulacyjnych” – podał PKN Orlen.

Wspomniał przy tym, iż obecnie na świecie istnieje 36 Dolin Wodorowych, które
zlokalizowane są w 20 krajach, z czego ponad 20 znajduje się w Europie. „PKN Orlen,
w ramach prac na rzecz rozwoju technologii wodorowych, tylko na terenie Mazowsza
planuje inwestycje w źródła wytwarzania nisko i zeroemisyjnego wodoru w
Płocku i Ostrołęce. Ponadto we Włocławku i Trzebini powstają instalacje wytwarzania
paliwa wodorowego w jakości automotive” – zauważył koncern.

Jak zapowiedział, „docelowo, łączne możliwości produkcyjne wszystkich planowanych instalacji
wyniosą 1000 kg na godzinę”. „Koncern rozpoczął też postępowania przetargowe na budowę
pierwszych polskich stacji tankowania wodoru zlokalizowanych w Poznaniu i Katowicach” –
podkreślono w informacji.

PKN Orlen podał, iż oprócz niego, deklarację w sprawie powołania Mazowieckiej Doliny
Wodorowej złożyły także: Agencja Rozwoju Przemysłu, KEZO Centrum Badawcze PAN,
Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, Politechnika Warszawska, Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut
Techniczny Wojsk Lotniczych, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, TOYOTA Motor
Poland, PESA Bydgoszcz, Solaris Bus&Coach, ALSTOM KONSTAL oraz Komunikacja Miejska Płock.

Czytaj też: Premier: Polski Ład ma charakter twardej waluty zobowiązań

PAP/kp

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...