wtorek, 24 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Orlen będzie wykorzystywał oczyszczone miejskie ścieki

PKN Orlen i Wodociągi Płockie podpisały porozumienie o współpracy w ramach projektu, którego celem jest przekazanie
przez miasto i wykorzystanie oczyszczonych ścieków komunalnych jako wsadu do wody procesowej używanej w głównym
zakładzie produkcyjnym koncernu.

Informując o zawartym porozumieniu, PKN Orlen podkreślił, iż będzie to kolejny jego projekt realizowany w ramach gospodarki
obiegu zamkniętego pod nazwą „Blue Bridge”. Jak zaznaczono, trwają prace umożliwiające pilotażowy test wykorzystania miejskich
ścieków z Płocka przez znajdujący się tam główny zakład produkcyjny koncernu.

„PKN Orlen i Wodociągi Płockie podpisały porozumienie o współpracy w ramach projektu, którego celem jest przekazanie
przez miasto i wykorzystanie oczyszczonych ścieków komunalnych przez koncern jako wsadu do wody procesowej używanej
w zakładzie produkcyjnym Orlenu w Płocku” – ogłosił we wtorek PKN Orlen. Oznajmił przy tym, iż wraz z podpisaniem
porozumienia powołano wspólny zespół do przeprowadzenia badań pilotażowych i przygotowania właściwej dokumentacji – koncepcji
zagospodarowania przestrzennego oraz zbiorczego zestawienia kosztów niezbędnych do wydania rekomendacji, co do
ostatecznej formy realizacji projektu.

„Unia Europejska, chcąc powstrzymać zmiany klimatu, przyjęła plan działań na rzecz zrównoważonej gospodarki, czyli Europejski
Zielony Ład, w którym kładzie nacisk na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o
obiegu zamkniętym. Inicjatywy i działania PKN Orlen takie, jak dzisiejsze porozumienie to realne działania na rzecz Europejskiego
Zielonego Ładu oraz realizacja strategii koncernu, który będzie neutralny klimatycznie już w 2030 r.” – powiedział członek
zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych Józef Węgrecki, cytowany w komunikacie spółki.

Węgrecki zwrócił uwagę, że rozwój gospodarczy na świecie oraz wzrost liczby mieszkańców znacznie zwiększył zapotrzebowanie na
energię, spowodował także wyczerpywanie się zasobów naturalnych. „Prognozy Organizacji Narodów Zjednoczonych zakładają, że do
2050 r. liczba ludności na świecie wzrośnie o 1/3, co przełoży się na 50 proc. wzrost zapotrzebowania na wodę, a co za tym idzie
także na zwiększony wolumen odprowadzanych ścieków oraz energię w tym okresie” – zaznaczył.

PKN Orlen podał, iż trwają prace umożliwiające pilotażowy test wykorzystania miejskich ścieków z Płocka w zakładzie głównym
koncernu. Jak wspomniano, prace te poprzedzone były m.in. prefisibility study wraz z analizą technologii doczyszczania ścieków,
analizami zapisów polityk i regulacji prawnych oraz analizami strumienia oczyszczonych ścieków z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków
w Płocku w ujęciu ilościowym i jakościowym – dodatkowo wykonano badania wody surowej z Wisły, a także wykonano analizy możliwych
tras poprowadzenia rurociągu transportującego ścieki z miejskiej oczyszczalni do zakładu produkcyjnego PKN Orlen.

„Przeprowadzone analizy wskazują, że projekt koncernu i Wodociągów Płockich pozwoli na zmniejszenie wolumenu surowej wody pobieranej
z Wisły o około 25 proc. Ponadto będzie miał pozytywny wpływ na jakość wody w Wiśle, ponieważ oprócz zmniejszonego poboru wody
przez koncern, także Wodociągi Płockie będą wprowadzać do rzeki mniej ścieków komunalnych. Nasz wspólny projekt to doskonały
przykład domykania obiegu gospodarki surowcowej” – oświadczył Andrzej Wachowski, dyrektor biura gospodarki wodno-ściekowej PKN Orlen.

PKN Orlen zapewnił, iż „zdaje sobie sprawę, że powiązanie zasobów takich, jak woda i energia staje się jednym z kluczowych
determinantów zapewnienia warunków do zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego w ujęciu zarówno globalnym, jak i lokalnym”.
„Dobra te są niezbędne nie tylko dla globalnej produkcji, ale i procesów bytowych. Stąd gospodarka wodno-ściekowa, obok ochrony
powietrza jest nie tylko jednym z komponentów środowiska, ale także istotnym obszarem, jeżeli chodzi o zintegrowane podejście
w zarządzaniu kwestiami środowiskowymi” – podkreślił koncern.

Według PKN Orlen, nowe podejście do zagadnienia oczyszczania ścieków wskazują, że obiekty takie „powinny być projektowane
z uwzględnieniem maksymalizacji odzysku zasobów i energii” – ma to związek – jak wyjaśniono w informacji – z faktem,
że ważnymi kwestiami w zarządzaniu środowiskiem pozostają: ślad środowiskowy, ślad węglowy produktu i organizacji,
a także ślad wodny.

„To nowe podejście podkreśla przejście w kierunku obiektów neutralnych energetycznie lub nawet energetycznie pozytywnych.
Odpowiednie innowacyjne procesy zarządzania w tym obszarze zapewnią obok zmniejszenia ilości pobieranej wody i odprowadzanych
ścieków, także minimalizację oddziaływania na otoczenie, poprawę wskaźników efektywnościowych i energetycznych oraz poprawę
benchmarków produktowych organizacji, wspierając budowę przewagi konkurencyjnej” – zaznaczył koncern.

W Płocku znajduje się główny zakład produkcyjny PKN Orlen – to największy kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Polsce.

Czytaj też: MFW obniża prognozę globalnego wzrostu gospodarczego do 5,9 proc.

PAP/kp

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...