poniedziałek, 23 maja, 2022

PepeTV Telewizja Polska Na Świecie

Ogólnopolski Konkurs “Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”.

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu “Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz,
kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury”
– konkurs unikatowy w skali Europy, a nawet świata.
“Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć
można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek
jest kompletnie jałowy. Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak
i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym
wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne.” I.J. Paderewski
Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej
im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego organizują po raz drugi Ogólnopolski
Konkurs “Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu,
mecenas sztuki i architektury”.
Wszechstronna postać Ignacego Jana Paderewskiego, jako niekwestionowanego autorytetu
artystycznego, politycznego, moralnego i patriotycznego sprawiła, że konkurs obejmuje wiele
dziedzin. W tej edycji uczestnicy maja do wyboru aż dziewięć, o jedną więcej niż w poprzedniej
edycji, tematów i dyscyplin:
1. „Pianista wirtuoz” – Ignacy Jan Paderewski wzorem dla pianistów wirtuozów i pianistów
amatorów.
2. „Muzykolog” – Ignacy Jan Paderewski kompozytorem utworów docenianych przez
melomanów i muzykologów.
3. „Historyk” – Ignacy Jan Paderewski postacią intrygującą i interesującą pod względem
historycznym, politycznym, jako mąż stanu i filantrop.
4. „Dziennikarz” – Ignacy Jan Paderewski – źródłem inspiracji dziennikarskich/
pisarskich/literackich.
5. „Poeta” – Ignacy Jan Paderewski – źródłem weny poetyckiej.
6. „Kreator sztuki” – Ignacy Jan Paderewski natchnieniem dla malarzy, rzeźbiarzy, twórców
plakatu i komiksu.
7. „Badacz analityk” – Ignacy Jan Paderewski źródłem danych do badań i analiz.
8. „Grand Prix” – Ignacy Jan Paderewski przykładem wszechstronnego sukcesu.
9. „Wybitna szkoła” – Ignacy Jan Paderewski patronem godnym czczenia
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych
i artystycznych z terenu Polski i szkół za granicą. Każdy chętny uczeń może wziąć udział
w jednej, kilku lub nawet wszystkich dyscyplinach konkursu.
Pula nagród wynosi co najmniej 25 000 zł.
Organizatorzy przewidzieli też nagrody dla nauczycieli przygotowujących najlepszych uczniów.
Termin zgłoszeń do 21 stycznia 2022 r.
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93 61-716 Poznań
tel. 61 670 40 82 fax 61 852 31 69
adres e -mail sekretariat.wko@ko.poznan.pl​
Celem konkursu, który ma w szeroki sposób pokazać postać Ignacego Jana Paderewskiego, jest
m.in.:
 propagowanie i przybliżenie uczniom sylwetki Ignacego Jana Paderewskiego,
 uczczenie Jego pamięci,
 zainteresowanie pięknem twórczości kompozytora, niezwykłym życiem, godną
naśladowania postawą, wrażliwością estetyczną,
 uświadomienie wagi poświęcenia i permanentnej determinacji w dążeniu do odzyskania
i utrzymania niepodległości Polski,
 kształtowanie w młodzieży takich wartości jak wolność i patriotyzm,
 rozbudzenie wrażliwości na piękno muzyki kompozytora i dostrzeżenie jej
ponadczasowych wartości artystycznych.
W organizację, jak w roku ubiegłym, włączyły się również:
 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Muzykologii, Wydział Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa)
 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Wydział Malarstwa i Rysunku, Wydział Grafiki
i Komunikacji Wizualnej, Wydział Rzeźby)
 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Katedra Statystyki)
których przedstawiciele odpowiedzialni są za stronę merytoryczną, jak i za wyniki
w poszczególnych dyscyplinach.
Konkurs wspierają: Towarzystwo Muzyczne im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy,
Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX Wieku im. I. J. Paderewskiego przy
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie,
Centrum Edukacji Artystycznej.
Radę Artystyczną oraz jury konkursu w kategorii „Pianista wirtuoz” tworzą tak wybitne osoby
jak: Karol Radziwonowicz, Piotr Paleczny, Wojciech Świtała, Waldemar Andrzejewski, Joanna
Marcinkowska i Jan Popis.
Patronat honorowy : Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji
i Nauki, Wojewoda Wielkopolski.
Do pierwszej edycji konkursu zgłosiło się ponad tysiąc uczestników łącznie z 12 krajów i trzech
kontynentów. Najliczniejszą, około 80 %, reprezentację stanowili uczniowie z Polski. Pozostałe
zgłoszenia, aż 20%, napłynęły z Austrii, Belgii, Czech, Irlandii, Rosji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii,
Kazachstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu oraz Stanów Zjednoczonych.
Koordynator konkursu:
Rafał Renz
Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu
„Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki
i architektury”
tel. +48 780 386057
e-mail: Paderewski@ko.poznan.pl

Ostatnio oglądanE

Ostatnie tematY

Loading...